oik2011okladkaW tomie Opolskiego Informatora Konserwatorskiego z 2011 r. można znaleźć nie tylko artykuł omawiający prace konserwatorskie przy zabytkach ruchomych, zrealizowane w 2010 roku, ale także opis priorytetowych działań w zakresie ochrony zabytków archeologicznych w województwie opolskim.

Uzupełnieniem tematyki dotyczącej archeologii są artykuły zgromadzone w rozdziale II prezentujące m.in. wyniki badań geomagnetycznych w Dzielnicy, osad neolitycznych na stanowisku nr 10 w Dzierżysławicach oraz ciąg dalszy historii odkryć archeologicznych w Nowej Cerekwi z opisem wyjątkowego znaleziska, jakim jest grecka moneta kolonii Olbii.

W ramach badań i odkryć został zaprezentowany artykuł poświęcony późnorenesansowemu stropowi z dworu w Piotrowicach Nyskich. Jest to streszczenie realizowanych na zlecenie urzędu konserwatorskiego badań nad polichromowanym stropem, jednym z niewielu zachowanych przykładów wystroju reprezentacyjnych wnętrz świeckich na Śląsku.

Dwa ostatnie rozdziały Informatora mieszczą m.in. artykuły poświęcone zabytkom techniki, a będące pokłosiem tematu przewodniego Europejskich Dni Dziedzictwa 2010 Od pomysłu do przemysłu. W artykule Architektura przemysłowa – dziedzictwo kultury technicznej Opolszczyzny zostały zaprezentowane charakterystyczne dla tego terenu obiekty zabytkowe architektury przemysłowej, budowli inżynieryjnych i urządzeń technicznych z uwzględnieniem ich problematyki konserwatorskiej. Rozwinięciem tej tematyki jest monograficzny artykuł poświęcony mostom z Pruskiej Królewskiej Huty Malapane w Ozimku oraz artykuł prezentujący semafory kształtowe stacji kolejowej w Szydłowie.

Oprócz tematyki dotyczącej wspomnianych wyżej zabytków techniki w rozdziale poświęconym dyskusji można znaleźć artykuły związane z ochroną zabytków opolskich:ceramiki górnośląskiej zgromadzonej w Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu, instrumentów organowych dekanatu prószkowskiego czy architektury modernistycznej w Opolu.

W informatorze zostały również zawarte informacje na temat udzielanych przez urząd konserwatorski w roku 2010 dotacji.

(na podstawie Wstępu do tomu autorstwa Iwony Solisz, Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków)

Aktualności

W dniach 31.05.-01.06.2017 r. odbędą się szkolenia z podstaw prawnych dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w... Czytaj więcej...

         Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński rozpatrzył odwołania w ramach I naboru... Czytaj więcej...

Prace konserwatorskie

W dniu 3 marca 2017 r. w pocysterskim, pochodzącym z przełomu XIII i XIV wieku kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy odbyła się... Czytaj więcej...

  Zakończenie prac remontowych przy dachach zamku w Głogówku i Niemodlinie W 2016 r. Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków... Czytaj więcej...

Wydarzenia

Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków odbyły się w Muzeum Diecezjalnym w Opolu 27 kwietnia 2017 r. Przybyli na uroczystość goście,... Czytaj więcej...

Podczas uroczystych obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Bydgoszczy 19 kwietnia 2017 r. odbyło się ogłoszenie wyników... Czytaj więcej...

Polecamy

Stowarzyszenie Dolina Małej Panwi zaprasza na V Międzynarodowe Spotkanie Miłośników Żeliwa Artystycznego, które odbędzie się w dniach... Czytaj więcej...

       Towarzystwo Opieki nad Zabytkami - Oddział w Opolu zaprasza na seminarium popularnonaukowe, zorganizowane z okazji... Czytaj więcej...

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

oik2011okladka

W Opolskim Informatorze Konserwatorskim z 2011 r. można Więcej >>

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM