Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński rozpatrzył odwołania w ramach I naboru do programu „Ochrona Zabytków 2017”. W wyniku pozytywnych rozstrzygnięć dotację w wysokości 700 tysięcy uzyskało 6 obiektów z terenu województwa opolskiego. Na wzmocnienie w części północnej i zachodniej konstrukcji renesansowego zamku w Głogówku przeznaczono dofinansowanie w wysokości 250 tysięcy złotych. Po 100 tysięcy złotych Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało na:

- remont dachu XVIII-wiecznego kościoła pw. św. Jakuba Starszego w Lubrzy;

- dokończenie prac ratunkowych przy XVIII-wiecznym pałacu w Wysokiej oraz wykonanie całkowitego remontu dachu wraz z odtworzeniem wieżyczki;

- II etap remontu ratunkowego dachu kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach;

- remont konserwatorsko-budowlany z wystrojem architektoniczno-rzeźbiarskim Domu Zakonnic i Prałatury (dawnego klasztoru Norbertanek 1682-88) w Opolu-Czarnowąsach: przeprowadzenie III etapu remontu elewacji północnej i wschodniej Prałatury (1727-30).

Remont dachu, elewacji, klatki schodowej, renowację stolarki okiennej i drzwiowej, izolację ścian fundamentowych XVII-wiecznej kamienicy, znajdującej się przy ul. G. Narutowicza 2 w Paczkowie, dofinansowano w kwocie 50 tysięcy złotych.

oprac. Katarzyna Długosz-Niedbalec

Fotografia na stronie pierwszej przedstawia kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach (fot. z pl. wikipedia.org). Poniżej: zamek w Głogówku (fot. z archiwum WUOZ-u w Opolu), kosciół pw. św. Jakuba Starszego w Lubrzy (fot. z pl. wikipedia.org), kamienice z ul. G. Narutowicza (fot. z dolny-slask.org), pałac w Wysokiej i dawny klasztor Norbertanek w Opolu-Czarnowąsach (fot. z archiwum WUOZ-u w Opolu).

Gogwek zamek fot. z archiwum WUOZ u w Opolu1 Lubrza koci pw. w. Jakuba Starszego fot. z wikipedia.pl1 Paczkw ul. G. Narutowicza fot. z dolny slask.org.1
Wysoka paac fot. z archiwum WUOZ u w Opolu1  Czarnowsy dawny klasztor Norbertanek fot. z archiwum WUOZ u w Opolu1  

 

 

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

oik2012okladka

W Opolskim Informatorze Konserwatorskim z 2012 r. można Więcej >>

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM