Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpatrzył wnioski w ramach II naboru do programu „Ochrona Zabytków 2017”, mającego na celu zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowanego poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków ruchomych i nieruchomych oraz ich udostępnienie na cele publiczne. Z województwa opolskiego dofinansowanie uzyskał wniosek na prace konserwatorskie przy kościele paraf. pw. Wniebowzięcia NMP w Jemielnicy. Na renowację wystroju architektonicznego nawy południowej kościoła, obejmującej część wczesnogotycką, przeznaczono kwotę w wysokości 290 000 zł.

Odwołania należy składać w terminie do 6 lipca 2017 r. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finansowanie-i-mecenat/programy-ministra/programy-mkidn-2017/ochrona-zabytkow.php

 oprac. Katarzyna Długosz-Niedbalec

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

oik2012okladka

W Opolskim Informatorze Konserwatorskim z 2012 r. można Więcej >>

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM