Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego zamieszczone zostały wyniki I naboru wniosków w ramach programu „Dziedzictwo Kulturowe” – priorytet „Ochrona Zabytków”.

Z terenu województwa opolskiego na 95 złożonych wniosków przyznano 11 dotacji na kwotę 3 120 000,00 (trzy miliony sto dwadzieścia tysięcy złotych). Wsparcie finansowe przeznaczono na prace konserwatorskie przy wymienionych niżej obiektach (tabela dotowanych zabytków):

1) Dom Zakonnic i Prałatura (dawny Klasztor Norbertanek) w Opolu-Czarnowąsach;

2) kościól pw. św. Mikołaja w Brzegu;

3) zamek w Głogówku;

4) kościół pw. św. Jana Ewangelisty w Paczkowie;

5) XVIII-wieczny budynek mieszkalny w Unikowicach;

6) kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach;

7) kościół pw. św. Józefa w Baborowie;

8) Zamek Biskupi w Otmuchowie;

9) kościół pw. św. Bartłomieja w Głogówku;

10) kościół pw. św. Jodoka w Suchej Psinie;

11) dwór w Gierałcicach.

Odwołania należy składać w terminie do 19 lutego 2018 r.

Tabela z wykazem wszystkich wniosków z województwa opolskiego, złożonych w ramach I naboru do programu MKiDN.

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

oik2012okladka

W Opolskim Informatorze Konserwatorskim z 2012 r. można Więcej >>

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM