Po rozpatrzeniu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego odwołań w ramach I naboru do programu Ochrona Zabytków 2018 w województwie opolskim sześć obiektów uzyskało dofinansowanie na prace konserwatorskie w wysokości 950 000 złotych. Ministerstwo przeznaczyło kwotę 300 000 złotych na interwencyjny remont budowlano-konserwatorski mauzoleum rodziny Schaffgotschów w Kopicach. Dotacją w wysokości 200 000 złotych dofinansowano I etap prac remontowo-budowlanych przy konstrukcji kościoła cmentarnego pw. św. Marcina i św. Bartłomieja w Borkach Wielkich. Dotację 180 000 złotych uzyskano na kontynuację remontu kruchty zachodniej kościoła pw. św. Jakuba Apostoła w Małujowicach. Po 100 tysięcy złotych Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało na remont pokrycia dachowego iglicy wieży oraz elewacji kościoła pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Opolu-Groszowicach oraz na prace konserwatorskie przy ołtarzach bocznych, znajdujących się w kościele cmentarnym pw. św. Józefa w Baborowie. Prace remontowe przy elewacji kościoła pw. św. św. Piotra i Pawła w Pakosławicach dofinansowano w kwocie 70 000 złotych.

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

oik2012okladka

W Opolskim Informatorze Konserwatorskim z 2012 r. można Więcej >>

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM