Nieczynne archiwum zakładowe WUOZ

W związku z rozpoczętym, generalnym remontem pomieszczeń archiwum zakładowego, Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że ze względu na ww. prace tutejsze archiwum będzie nieczynne od dnia 16 maja do dnia 17 czerwca 2016 roku.

Za wszelkie utrudnienia wynikające z powyższej sytuacji z góry wszystkich zainteresowanych chęcią skorzystania z zasobu archiwum przepraszamy, prosząc jednocześnie o cierpliwość oraz wyrozumiałość.    

Zarządzenie Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

Szanowni Państwo!

W związku z Zarządzeniem Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 maja 2016 r. Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że w dniu 27 maja 2016 r. (piątek) Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu będzie nieczynny.

Dzień 4 czerwca 2016 r. (sobota) będzie dniem pracy (7.30 – 15.30).

Ogłoszenie naboru na stanowisko inspektora ochrony zabytków

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko inspektora ochrony zabytków w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej. Szczegółowe informacje pod adresem: https://bipwuoz.e-wojewoda.pl/pl/c/ogloszenie-o-naborach.html

Znaleziono popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego

Patrol policji przekazał 25.02.2016 r. przedstawicielowi Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego, znalezione na ul. E. Osmańczyka w Opolu.

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje właściciela zabytku. 

Ogłoszenie II naboru wniosków o dotacje MKiDN

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił drugi nabór wniosków w ramach programu Dziedzictwo Kulturowe – priorytet Ochrona Zabytków. W ramach priorytetu można ubiegać się
o dofinansowanie:

  • prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowanych do przeprowadzenia w 2016 roku;
  • prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych  przeprowadzonych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków).

Uwaga ! Do priorytetu nie kwalifikują się zadania, które są współfinansowane ze środków europejskich.
Wnioski należy składać wyłącznie za pośrednictwem portalu EBOI do dnia 31 marca 2016 roku.

Warunki starania  się o  dotację określone są  szczegółowo w  regulaminie programu dostępnym na  stronie internetowej  Ministerstwa Kultury i  Dziedzictwa Narodowego pod  adresem: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2016/dziedzictwo-kulturowe/ochrona-zabytkow.php

Dotacje MKiDN – wyniki I naboru wniosków

dotacje i nabor01Ogłoszono na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyniki I  naboru wniosków w  ramach  programu Dziedzictwo Kulturowe – priorytet Ochrona Zabytków.  Celem priorytetu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

Spośród złożonych wniosków pozytywnie rozpatrzono m.in. 22 wnioski dotyczące obiektów zabytkowych z terenu województwa opolskiego: dawny Klasztor Norbertanek w Czarnowąsach, ołtarz w Rogowie Opolskim, zamek w Głogówku, bazylika w Nysie, Pałac Biskupi w Nysie, katedra w Opolu, Ratusz Miejski w Brzegu, zamek w Niemodlinie pałac w Piotrowicach Nyskich oraz kościół w Niemodlinie, w Głogówku, w Boguchwałowie, w Paczkowie, w Baborowie, w Wierzbicy Górnej, w Pokoju, w Michalicach. Na prace konserwatorskie, restauratorskie i zabezpieczające ww. obiekty uzyskały ofinansowanie na łączną kwotę 5 845 000 zł.

oprac. Katarzyna Długosz-Niedbalec

Więcej

O zabytkach w Radiu Opole

03.03.2016 OWKZ w Radiu Opole3 marca 2016 r.  Iwona Solisz, Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków była gościem radiowego programu W cztery oczy. W rozmowie z Ireneuszem Procherą m.in. mówiła o uzyskanych od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacjach na prace konserwatorskie i zabezpieczające przy zabytkach z Opolszczyzny.

Całej rozmowy można wysłuchać w filmie ze strony Radia Opole: http://radio.opole.pl/124,2716,iwona-solisz-wojewodzka-konserwator-zabytkow

(fot. Radio Opole)

 

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

oik2012okladka

W Opolskim Informatorze Konserwatorskim z 2012 r. można Więcej >>

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM