Dzień wolny od pracy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu

W związku z Zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji publicznej Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu będzie nieczynny w dniu 16 czerwca 2017 r. (piątek).

Dzień pracy urzędu został wyznaczony na sobotę 24 czerwca 2017 r.

Szkolenie pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu

W dniach 31.05.-01.06.2017 r. odbędą się szkolenia z podstaw prawnych dla pracowników Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu. Sekretariat urzędu będzie otwarty w godzinach od 7:30 do 15:30.

Wyniki odwołań w ramach I naboru do programu OCHRONA ZABYTKÓW 2017

         Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński rozpatrzył odwołania w ramach I naboru do programu „Ochrona Zabytków 2017”. W wyniku pozytywnych rozstrzygnięć dotację w wysokości 700 tysięcy uzyskało 6 obiektów z terenu województwa opolskiego. Na wzmocnienie w części północnej i zachodniej konstrukcji renesansowego zamku w Głogówku przeznaczono dofinansowanie w wysokości 250 tysięcy złotych. Po 100 tysięcy złotych Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznało na:

- remont dachu XVIII-wiecznego kościoła pw. św. Jakuba Starszego w Lubrzy;

- dokończenie prac ratunkowych przy XVIII-wiecznym pałacu w Wysokiej oraz wykonanie całkowitego remontu dachu wraz z odtworzeniem wieżyczki;

- II etap remontu ratunkowego dachu kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach;

- remont konserwatorsko-budowlany z wystrojem architektoniczno-rzeźbiarskim Domu Zakonnic i Prałatury (dawnego klasztoru Norbertanek 1682-88) w Opolu-Czarnowąsach: przeprowadzenie III etapu remontu elewacji północnej i wschodniej Prałatury (1727-30).

Remont dachu, elewacji, klatki schodowej, renowację stolarki okiennej i drzwiowej, izolację ścian fundamentowych XVII-wiecznej kamienicy, znajdującej się przy ul. G. Narutowicza 2 w Paczkowie, dofinansowano w kwocie 50 tysięcy złotych.

oprac. Katarzyna Długosz-Niedbalec

Fotografia na stronie pierwszej przedstawia kościół pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach (fot. z pl. wikipedia.org). Poniżej: zamek w Głogówku (fot. z archiwum WUOZ-u w Opolu), kosciół pw. św. Jakuba Starszego w Lubrzy (fot. z pl. wikipedia.org), kamienice z ul. G. Narutowicza (fot. z dolny-slask.org), pałac w Wysokiej i dawny klasztor Norbertanek w Opolu-Czarnowąsach (fot. z archiwum WUOZ-u w Opolu).

Gogwek zamek fot. z archiwum WUOZ u w Opolu1 Lubrza koci pw. w. Jakuba Starszego fot. z wikipedia.pl1 Paczkw ul. G. Narutowicza fot. z dolny slask.org.1
Wysoka paac fot. z archiwum WUOZ u w Opolu1  Czarnowsy dawny klasztor Norbertanek fot. z archiwum WUOZ u w Opolu1  

 

 

Dzień wolny od pracy w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu

         W związku z Zarządzeniem nr 9 Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2017 r. dla pracowników urzędów administracji publicznej Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu będzie nieczynny w dniu 02 maja 2017 r. (wtorek).

Dzień pracy urzędu został wyznaczony na sobotę 13 maja 2017 r.

 

Firma Metrostav SA poszukuje osób z uprawnieniami konserwatorskimi

           Firma Metrostav SA zwróciła się z prośbą do Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o udostępnienie na stronie WUOZ-u informacji na temat podjęcia przez firmę współpracy z osobami, które posiadają uprawnienia wymienione w załączniku:

 Na pierwszej stronie fotografia śluzy w Opolu w 1936 r., ze strony: dolny-slask.org.pl

Wyniki II naboru wniosków do programu Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój za-sobów kultury POIiŚ 2014-2020

W ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 decyzją wicepremiera, ministra kultury i dziedzictwa narodowego, prof. Piotra Glińskiego dofinansowanie uzyskały 33 projekty z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego, 10 projektów z zakresu rozwoju infrastruktury kultury oraz 9 dotyczących zakupu wyposażenia. Z terenu województwa opolskiego dofinansowano wniosek Parafii Rzymskokatolickiej na rewitalizację i renowację gotyckiej Bazyliki św. Jakuba i św. Agnieszki w Nysie w celu podniesienia walorów turystycznych i kulturowych. Jako pomnik historii bazylika otrzymała kwotę w wysokości 17 610 473,20 zł.

Dotychczas w ramach VIII osi priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury dofinansowanie otrzymało 28,5% projektów spośród wszystkich wniosków złożonych z województwa opolskiego.

W dniu 1 marca 2017 r. ogłoszono kolejny nabór wniosków do POIiŚ, który będzie trwał do 4 maja 2017.

oprac. Katarzyna Długosz-Niedbalec

 

Bazylika w Nysie

Bazylika w Nysie fot. WUOZ w Opolu

Dotacje MKiDN - wyniki I naboru wniosków w 2017 roku

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego  zamieszczone zostały wyniki I  naboru wniosków w ramach  programu "Dziedzictwo Kulturowe" -  priorytet "Ochrona Zabytków". 

Z terenu województwa opolskiego na 72 złożone wnioski przyznano 13 dotacji na kwotę 3 010 000 zł (trzy miliony 10 tysiecy złotych). Wsparcie finansowe otrzymały:

Nysa – bazylika św. Jakuba i Agnieszki

Paczków – kościół św. Jana Ewangelisty

Głogówek – kościół św. Bartłomieja

Strzelce Opolskie – kościół św. Barbary

Pokój – kościół św. Zofii

Baborów – kościół św. Józefa

Opole – Katedra pw. Św. Krzyża

Michalice – kościół św. Michała

Wierzbica Górna – kościół św. Jacka

W przypadku gdy wniosek nie otrzymał dofinansowania, ale w toku oceny uzyskał co najmniej 50 pkt przysługuje możliwość złożenia odwołania w terminie do dnia 25 lutego 2017 r. Uprzejmie informujemy, iż dla poprawności złożenia odwołania nie są wymagane żadne dodatkowe czynności - poza kliknięciem przycisku odwołania w EBOI. Brak uzasadnienia nie wpływa na poprawność złożenia odwołania oraz tryb jego rozpatrzenia.

Zabytki województwa opolskiego. Rozmowa z Elżbietą Molak w Radiu Opole

Na antenie Radia Opole w dniu 16.02.2017 r. Elżbieta Molak, Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, mówiła m.in. o stanie zachowania oraz formach ochrony wybranych zabytkowych obiektów Opolszczyzny, a także o włączeniu się Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Rozmowa redaktorów Anety Skomorowskiej-Kobzy i Marka Świercza z Elżbietą Molak na stronie:

 https://youtu.be/IwsWisJQ-Y0

Zdjęcie i film pochodzą ze strony internetowej Radia Opole: www.radio.opole.pl 

O pałacach i zamkach Opolszczyzny. Rozmowa z Iwoną Solisz w Radiu Opole

         W rozmowie porannej Radia Opole „W cztery oczy 23.01.2017 r. Iwona Solisz, Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków, przedstawiła stan prawny i stan zachowania wybranych pałaców i zamków województwa opolskiego oraz podjęte przez siebie działania konserwatorskie.

Rozmowa red. Marka Świercza z Iwoną Solisz na stronie: 

http://radio.opole.pl/124,3502,rozmowa-z-iwona-solisz-i-komentarz-wlodzimierza-

Zdjęcie na stronie głównej pobrane ze strony Radia Opole.

 

 

Komunikat Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ws. ochrony zieleni zabytkowej

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi uchwalonej przez Sejm RP z inicjatywy grupy posłów Ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody, oraz ustawy o lasach i wobec braku możliwości przedstawienia stanowiska do projektu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego informujemy, że przepisy przedmiotowej ustawy, które wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. nie zwolnią z obowiązku uzyskania pozwolenia właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków na dokonanie jakiejkolwiek zmiany w obrębie historycznej zieleni zabytkowej, w szczególności parków, ogrodów, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych, jordanowskich i cmentarzy, pozostającej pod ochroną konserwatorską.

 

 

Zdjęcie na stronie głównej przedstawia park w Piorunkowicach (fot. z archiwum WUOZ-u w Opolu)

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM