Pobierz logo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu

 

UWAGA!!!

ZMIANY w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO w SPRAWIE DOTACJI CELOWEJ na PRACE KONSERWATORSKIE lub RESTAURATORSKIE przy ZABYTKU WPISANYM na LISTĘ SKARBÓW DZIEDZICTWA oraz PRACE KONSERWATORSKIE, RESTAURATORSKIE i ROBOTY BUDOWLANE przy ZABYTKU WPISANYM do REJESTRU ZABYTKÓW

W związku z wejściem w życie w dn.22.04.2021 r. Rozporządzenia Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (DzU z 2021 r. poz.731) informujemy o następujących najważniejszych zmianach:

1.termin składania wniosków o udzielenie dotacji celowej do wojewódzkiego konserwatora zabytków wyznaczono do 30 listopada roku poprzedzającego udzielenie dotacji,

2.możliwość składania do wojewódzkich konserwatorów zabytków wniosków o przyznanie dotacji celowej poza wyznaczonymi terminami naborów wniosków w sytuacji, gdy prace przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków są wymagane ze względu na uszkodzenie tego zabytku w następstwie : pożaru, wybuchu, wstrząsu sejsmicznego, silnego wiatru, intensywnych opadów atmosferycznych, osuwiska ziemi, powodzi, katastrofy budowlanej lub innego nagłego zdarzenia o podobnym przebiegu, które wystąpiło w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku,

3.obowiązkowym załącznikiem na etapie składania wniosku na udzielenie dotacji jest pozwolenie organu ochrony zabytków na prowadzenie prac przy zabytku.

W związku z powyższym uprzejmie informujemy, że od najbliższego terminu składania wniosków do programu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Ochrona zabytków” na rok 2022, tj. upływającego w dniu 31 października 2021 r. niezbędnym dokumentem na etapie składania wniosku będzie ważne pozwolenie właściwego konserwatora zabytków na prace objęte wnioskiem.

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (DzU z 2017 r., poz.1674)

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001674

Rozporządzenie Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (DzU z 2021 r., poz.731)

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000731

 

Instrukcja w sprawie przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz udzielania i rozliczania dotacji celowej udzielanej przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków województwa opolskiego - w trakcie opracowania

Wniosek kierowany do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o dotację celową na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - pobierz

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości ubiegania się o dofinansowanie na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach znajdujące się na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego więcej

Wykaz dotacji celowych udzielonych przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 2007 pobierz
Wykaz dotacji celowych udzielonych przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 2008 pobierz
Wykaz dotacji celowych udzielonych przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 2009 pobierz
Wykaz dotacji celowych udzielonych przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 2010 pobierz
Wykaz dotacji celowych udzielonych przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 2011 pobierz
Wykaz dotacji celowych udzielonych przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 2012 pobierz
Wykaz dotacji celowych udzielonych przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 2013 pobierz
Wykaz dotacji celowych udzielonych przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 2014 pobierz
Wykaz dotacji celowych udzielonych przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 2015 pobierz
Wykaz dotacji celowych udzielonych przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 2016 pobierz
Wykaz dotacji celowych udzielonych przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 2017 pobierz
Wykaz dotacji celowych udzielonych przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 2018 pobierz
Wykaz dotacji celowych udzielonych przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 2019 pobierz 
Wykaz dotacji celowych udzielonych przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 2020 pobierz

 

 

 

Wykaz dotacji celowych udzielonych przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w roku 2020 pobierz

 

 

 Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM