Przy wojewódzkim konserwatorze zabytków działa Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków jako organ opiniodawczy w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

SKŁAD WOJEWÓDZKIEJ RADY OCHRONY ZABYTKÓW W OPOLU

  1. Ksiądz prof. dr hab. Piotr Paweł Maniurka
  2. Prof. dr hab. inż. Jan Kubik
  3. Prof. dr hab. inż. arch. Jerzy Jasieńko
  4. Prof. dr inż. arch. Jacek Owczarek
  5. Dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiecka-Filipiak
  6. Dr inż. arch. Maciej Małachowicz
  7. Dr Czesław Lasota
  8. Dr Jarosław Adamowicz

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

oik2012okladka

W Opolskim Informatorze Konserwatorskim z 2012 r. można Więcej >>

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM