Przy wojewódzkim konserwatorze zabytków działa Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków jako organ opiniodawczy w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

SKŁAD WOJEWÓDZKIEJ RADY OCHRONY ZABYTKÓW W OPOLU

W dniu 24.04.2017 r. w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu odbyło się posiedzenie inauguracyjne Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków. W skład Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków weszli specjaliści:

• Dr inż. arch. Monika Adamska

• Dr Jarosław Adamowicz

• Prof. dr hab. Dariusz Bajno

• Dr inż. Przemysław Jakiel

• Prof. dr hab. inż. Jan Kubik

• Dr inż. arch. Andrzej Legendziewicz

• Dr inż. arch. Maciej Małachowicz

• Ks. prof. dr hab. Piotr Paweł Maniurka

• Dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK w Krakowie

• Prof. dr hab. Ireneusz Płuska

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

oik2012okladka

W Opolskim Informatorze Konserwatorskim z 2012 r. można Więcej >>

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM