EDDwięcej

Konkursywięcej

Szlakiwięcej

Galeriewięcej
 

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków mgr Elżbieta Molak zaprasza na 25 edycję Europejskich Dni Dziedzictwa, których wojewódzka inauguracja odbędzie się 9 września 2017 r. na opolskim Rynku. Objęte patronatem honorowym Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Europejskie Dni Dziedzictwa będą odbywać się na terenie naszego województwa w dniach od 02-28 września 2017 r. pod ogólnopolskim hasłem Krajobraz dziedzictwa – dziedzictwo krajobrazu. Podczas różnorodnych imprez, zaproponowanych przez organizatorów EDD, a promujących dziedzictwo kulturowe będziemy mogli odkrywać – jak pisze Generalny Konserwator Zabytków dr hab. Magdalena Gawin –krajobraz będący zapisem historii i tradycji kolejnych pokoleń, etapów rozwoju gospodarki, technologii i nauki, a także wrażliwości estetycznej oraz sztuki. (…) Wielość form krajobrazu, różna skala jego percepcji, zróżnicowana intensywność i dynamika jego przekształceń umożliwiają wielopłaszczyznowe odczytywanie bogatych treści zakodowanych w otaczającym nas krajobrazie”.

Narodowy Instytut Dziedzictwa, będący koordynatorem EDD przygotował informator na temat licznych wydarzeń zorganizowanych w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa na terenie Opolszczyzny.

 

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

oik2012okladka

W Opolskim Informatorze Konserwatorskim z 2012 r. można Więcej >>

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM