EDDwięcej

Konkursywięcej

Szlakiwięcej

Galeriewięcej
 

Zapraszamy na V Opolski Zjazd Pojazdów PRL-u

Zapraszamy na V Opolski Zjazd Pojazdów PRL-u, który odbędzie się 25 sierpnia 2019 r. w Opolu. Zorganizowany pod patronatem Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zlot zabytkowych pojazdów będzie okazją do popularyzacji historii motoryzacji oraz zaprezentowania samochodów i motocykli wyprodukowanych nie tylko w PRL-u, ale także w innych krajach demokracji ludowej. To ważne przedwsięzięcie, gromadzące wielu kolekcjonerów i miłośników unikatowych zabytków techniki, na pewno zaowocuje pogłębieniem wiedzy na temat sposobów pozyskiwania i renowacji zabytkowych pojazdów.

Więcej informacji na plakacie Opolskiego Ruchu Pojazdów Zabytkowych.

Zapraszamy na II Zlotorajd Gminy Murów

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków objął patronat honorowy nad II Zlotorajdem Gminy Murów, który odbędzie się 6 lipca 2019 r. w miejscowości Kały. Zorganizowany po raz drugi zlot zabytkowych pojazdów jest cenną i ważną inicjatywą mającą na celu popularyzację historii motoryzacji oraz ciekawych zakątków województwa opolskiego. Zapraszamy do wzięcia udziału w prezentacji unikatowych zabytków techniki.

Więcej informacji na plakacie Opolskiego Ruchu Pojazdów Zabytkowych.

 

 

Zaproszenie na koncert kameralny na Zamku Książęcym Niemodlin

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków objął patronat honorowy nad koncertem kameralnym Kontrabarokowo kwartetu smyczkowego Altra Volta, który odbędzie się 13 kwietnia 2019 r. na zamku w Niemodlinie w ramach Dnia Zabytku. Zorganizowany przez Fundację na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin 1313 Dzień Zabytku, którego zwieńczeniem ma być koncert kameralny, jest cennym i ważnym przedsięwzięciem, mającym na celu nie tylko ukazanie zabytkowych wnętrz niemodlińskiego zamku, ale także popularyzację problematyki ochrony zabytków i opieki nad nimi. Przewidziane w trakcie Dnia Zabytku atrakcje: zwiedzanie z przewodnikiem zamku i niemodlińskiej starówki, warsztaty ceramiczne Zamek a może Pałac?, warsztaty pisania jajek oraz koncert Kontrabarokowo pozwolą zwiedzającym i mieszkańcom lepiej poznać historię zamku i związanych z nim rodów książęcych. 

oprac. Katarzyna Długosz-Niedbalec

Zaproszenie na VI Konferencję organoznawczą "Śląskie organy"

 

Katedra Muzyki Kościelnej i Wychowania Muzycznego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego oraz Diecezjalny Instytut Muzyki Kościelnej w Opolu zapraszają na VI Konferencję organoznawczą Śląskie organy, która odbędzie się 3 kwietnia 2019 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego przy ul. Wojciecha Drzymały 1a w Opolu. W programie konferencji m.in. o działalności organmistrzowskiej Johanna M.V. Haasa, Rudolfa Kuźnika i firmy Rieger.

W załączeniu szczegółowy program konferencji

Ogłoszenie XVIII edycji Nagrody "Kustosz Pamięci Narodowej"

Instytut Pamięci Narodowej ogłosił XVIII edycję Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”, przyznawanej osobom fizycznym, instytucjom i organizacjom społecznym, które brały aktywny udział w upamiętnianiu historii narodu polskiego w latach 1939-89 lub wspierały w przeszłości niepodległościowe dążenia Polaków i ich walkę z okupantem niemieckim, sowieckim albo komunistyczną dyktaturą.  Nagroda ma przywrócić szacunek dla narodowej przeszłości, chronić wartości, dzięki którym Polska przetrwała przez lata zniewolenia. Kapituła w każdym roku ma możliwość przyznania jednej nagrody post mortem. Nagroda „Kustosz Pamięci Narodowej” została ustanowiona w lipcu 2002 r. przez ówczesnego prezesa IPN-u prof. Leona Kieresa. Dotychczas otrzymali ją m.in. prof. Władysław Bartoszewski, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Kazimierz Piechowski, Lech Kaczyński, gen. Janusz Brochwicz-Lewiński „Gryf”, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Polaków na Białorusi, a także Stowarzyszenie „Memoriał”. W poprzednich latach jej laureatami byli także m.in. Irena Sandecka, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie Pokolenie, Tomasz Strzembosz, Studium Polski Podziemnej, Zofia i Zbigniew Romaszewscy oraz Paweł Jasienica.

Kandydatów do nagrody można zgłaszać do 28 lutego 2019 r. Zgłoszenia do Nagrody odbywają się za pośrednictwem formularza online, który znajduje się na stronie interenetowej ipn.gov.pl w zakładce "Konkursy i Nagrody - Kustosz Pamięci Narodowej".

 

Ogłoszenie konkursu „Zabytek Zadbany 2019”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Zabytek Zadbany 2019”, ogłoszonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Generalnego Konserwatora Zabytków. Zgłoszenia do konkursu mogą składać właściciele, posiadacze i zarządcy obiektów wpisanych do rejestru zabytków, a także wojewódzcy konserwatorzy zabytków, konserwatorzy samorządowi działający z ich upoważnienia oraz kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków. Za realizację konkursu odpowiada od 2011 r. Narodowy Instytut Dziedzictwa. Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. Charakter edukacyjny konkursu polega na popularyzacji wiedzy dotyczącej właściwego postępowania z zabytkami architektury podczas ich użytkowania oraz w trakcie przeprowadzanych remontów.

     Zabytki można zgłaszać w jednej z sześciu kategorii:

• Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu,

Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe);

• Adaptacja obiektów zabytkowych;

• Architektura i budownictwo drewniane;

• Architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne;

• Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

Aktualny regulamin konkursu, karta zgłoszeniowa oraz ocena procedury zgłoszeń dotyczące konkursu „Zabytek Zadbany 2019” znajdą się na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa na początku stycznia 2019 r. Zgłoszenia należy nadsyłać do 31 stycznia 2019 r.

Zaproszenie do rekomendowania kandydatów do Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora

Kapituła XX edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora serdecznie zaprasza do rekomendowania kandydatów do konkursu. Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia mające na celu ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego w następujących dziedzinach:

• działalność muzealna, konserwatorska, archiwalna i biblioteczna;

• utrwalanie i ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą;

• przedsięwzięcia samorządowe służące ochronie dziedzictwa kulturowego;

• indywidualne i zbiorowe inicjatywy mające na celu gromadzenie oraz ochronę śladów i pamiątek dziedzictwa kulturowego;

• upowszechnianie wiedzy o potrzebie i metodach ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce.

Nagroda im. prof. A. Gieysztora przyznawana jest przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy od roku 1999. Patron tego wyróżnienia - prof. Aleksander Gieysztor był prezesem Polskiej Akademii Nauk, członkiem Rady Fundacji Kronenberga, wybitnym polskim humanistą o międzynarodowej sławie.Laureatami poprzednich edycji byli m.in. Leon Tarasewicz, Elżbieta i Krzysztof Pendereccy, Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą.

Kandydatów do Nagrody zgłaszać mogą członkowie Kapituły, Laureaci poprzednich edycji Nagrody oraz instytucje kultury - państwowe, samorządowe bądź pozarządowe. Laureatów wybiera Kapituła, obradująca pod przewodnictwem prof. Andrzeja Rottermunda, w której skład wchodzą członkowie Rady i Zarządu Fundacji oraz sześciu Laureatów Nagrody.

Zgłoszenia do dwudziestej edycji Nagrody można przesyłać za pośrednictwem formularza do 26 października 2018 roku. Laureat zostanie wybrany przez Kapitułę obradującą pod przewodnictwem prof. Andrzeja Rottermunda. Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi w lutym 2019 roku.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6162.htm

Zaproszenie na wykład "Problemy fizyki budowli zabytkowych"

Prodziekan ds. nauki Politechniki Opolskiej dr hab.inż. Damian Bęben, prof. PO, zaprasza na wykład prof. dra hab. inż. Jana Kubika "Problemy fizyki budowli zabytkowych". Niniejszy wykład odbędzie się w ramach Seminarium Wydziałowego w dniu 10.10.2018 r. o godz. 10:00 w sali Ks-2 w Skrzydle Dydaktycznym WBiA.

„Na tropie zabytków” – konkurs fotograficzny OWKZ

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym "Na tropie zabytków.100 zabytków na 100-lecie odzyskania niepodległości Polski", zorganizowanym przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Uczestnikiem konkursu może zostać osoba zajmująca się amatorsko lub zawodowo fotografią, która przedstawi zdjęcia (maksymalnie 5) wybranego zabytku ruchomego lub nieruchomego. Zdjęcie lub zdjęcia zgłoszone do konkursu należy przesłać do 30 września 2018 r. pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć na nośniku danych do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, piętro VI, pokój nr 619.

Szczegółowe informacje zostały zawarte w Regulaminie konkursu.

oprac. Katarzyna Długosz-Niedbalec

Nowy kalendarz na rok 2019 poświęcony rodzinie Schaffgotschów

W Kopicach 15 września 2018 r. odbędzie się prezentacja nowego kalendarza kolekcjonerskiego na rok 2019. Wydany przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach kalendarz będzie ukazywał dziedzictwo rodziny Schaffgotschów, a także miejsca, z którymi byli związni Joanna i Hans Urlich Schaffgotschowie oraz Karol Godula. Autorem zdjęć zamieszczonych w kalendarzu jest Mariusz Przygoda, natomiast teksty zostały zaczerpnięte z opracowania dra Arkadiusza Kuzio-Podruckiego Schaffgotschowie, zmienne losy arystokracji śląskiej. Kalendarz opatrzono słowem wstępnym, napisanym przez potomka dziedziców Kopic - hrabiego Hansa Urlicha Schaffgotscha i przetłumaczonym przez dra Jarosława Bogackiego. Nad redakcją całości czuwał pomysłodawca kalendarza 2019 Maciej Mischok. Zebrane środki ze sprzedaży wspomnianego kalendarza zasilą konto finansujące renowację kaplicy grobowej rodziny Schaffgotschów w Kopicach. 

oprac. Katarzyna Długosz-Niedbalec

 

 

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

oik2012okladka

W Opolskim Informatorze Konserwatorskim z 2012 r. można Więcej >>

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM