EDDwięcej

Konkursywięcej

Szlakiwięcej

Galeriewięcej
 

Zapraszamy na II Dąbrowskie Spotkanie Klasyków

Organizowane przez Opolski Ruch Pojazdów Zabytkowych II Dąbrowskie Spotkanie Klasyków odbędzie się dn.30.08.2020 r. w Dąbrowie koło Opola. Honorowy patronat nad zlotem objął Opolski Wojewódzki Konsewator Zabytków.

Konferencja na zamku w Brzegu „Jak chronić zabytki dziedzictwa kultury?”

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków zaprasza na konferencję „Jak chronić zabytki dziedzictwa kultury?”, która odbędzie się 03.03.2020 r. na zamku w Brzegu. Po rejestracji uczestników nastąpi cykl wykładów:

9:30-10:15 Co należy wiedzieć o zabytku przed jego remontem i pracami konserwatorskimi? (Paweł Filipowicz – architekt)

10:15-10:45 Prawne i praktyczne aspekty ochrony zabytków archeologicznych (Grzegorz Molenda – archeolog)

10:45-11:15 Fundusze norweskie i nie tylko. Jak i gdzie pozyskiwać środki na ochronę zabytków (Dagmara Duchnowska – specjalista ds. pozyskiwania środków europejskich)

11:15-11:45 Rozpoznanie zniszczeń i potrzeb w budynku/obiekcie zabytkowym (Dorota Kowalik-Kociszewska – konserwator dzieł sztuki)

12:00-12:40 Zastosowanie termowizji aktywnej do badań obiektów zabytkowych (prof. dr hab. inż. Henryk Nowak – Kierownik Katedry Budownictwa Ogólnego Politechniki Wrocławskiej)

12:40-13:10 Nie ma zabytku, którego nie da się uratować (Janusz Kurzyca – architekt)

13:10-13:40 Zabytki techniki nie muszą zniknąć – trzecie życie starej cementowni (dr inż. Anna Rawska-Skotniczny – Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Opolskiej)

13:40-14:10 Finansowanie ochrony zabytków na terenie województwa opolskiego (Marzena Borecka – Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego)

14:10-14:30 SKARBY OPOLSZCZYZNY – multimedialny atlas-przewodnik prezentujący region oraz dziedzictwo kulturowe Opola oraz WAROWNIA OPOLSKA – gra miejska „Zabierz rodziców na poszukiwanie skarbów” (Sławomir Milewski – netconcept.com)

Od godziny 15:15 będzie możliwość zwiedzania zamku Piastów w Brzegu.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc proszę o potwierdzenie udziału w konferencji telefonicznie pod numerem 792 141 194 lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nabór wniosków do Funduszy norweskich i Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako operator programu „Kultura” ogłosiło nabór wniosków w ramach działania 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”. Niniejszy program, który działa w ramach III edycji Funduszy norweskich i Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 (EOG), ma na celu poprawę zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej zarówno w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego, jak również w zakresie infrastruktury kulturalnej.

Działanie 1 składa się z dwóch Poddziałań:

  1. 1.Poddziałanie: Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego – poświęcone obiektom dziedzictwa kulturowego – zabytkom wpisanym do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków

Działania infrastrukturalne obowiązkowe:

• prace konserwatorskie, restauratorskie  oraz roboty budowlane  (rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, montaż  i remont ) przy zabytkach nieruchomych oraz w ich otoczeniu na potrzeby działalności  kulturalnej (wraz z nadzorami nad tymi pracami),

• ochrona historycznych ogrodów i parków (wraz z nadzorami nad tymi pracami).

Działania tzw. miękkie obowiązkowe:

            • oferta kulturalna i edukacyjna,

           • szkolenia,

           • zarządzanie projektem,

           • promocja projektu.

Działania tzw. miękkie nieobowiązkowe:

• konserwacja zabytków ruchomych, księgozbiorów, materiałów archiwalnych,

muzealiów,

     • digitalizacja zabytków ruchomych, księgozbiorów, materiałów archiwalnych,

muzealiów,

     • zakup sprzętu do prowadzenia działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa

kulturowego.

  1. 2.Poddziałanie: Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego – przy czym infrastruktura jest niewpisana do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

           Działania infrastrukturalne obowiązkowe:

              •  roboty budowlane  (budowa, przebudowa, montaż, remont) infrastruktury kulturalnej niewpisanej do rejestrów zabytków prowadzonych przez wojewódzkich konserwatorów zabytków (wraz z nadzorami nad tymi pracami)

Działania tzw. miękkie obowiązkowe:

           • oferta kulturalna i edukacyjna,

           • szkolenia,

           • zarządzanie projektem,

           • promocja projektu.

Działania tzw. miękkie nieobowiązkowe:

• zakup sprzętu  do prowadzenia działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Każdy projekt realizowany w ramach naboru:

          • musi składać się z obowiązkowych działań infrastrukturalnych i obowiązkowych działań tzw. miękkich,

          • może zawierać nieobowiązkowe działania tzw. miękkie.

Nabór projektów będzie trwał do dnia 16 marca 2020 r. do godz. 16.00.

Szczegółowe informacje pod linkiem: https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/pl/strona-glowna.php

Koncert charytatywny „Z wiary i miłości – na pomoc zabytkowi”

         Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje o objęciu patronatu honorowego nad imprezą charytatywną Z wiary i miłości – na pomoc zabytkowi, który odbędzie się 31 stycznia 2020 r. o godz. 19:15 w kościele Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu. Zorganizowane przez Parafię Rzymskokatolicką Matki Boskiej i św. Wojciecha w Opolu oraz licznych współorganizatorów przedsięwzięcie, którego zwieńczeniem ma być koncert organowy znanego multiinstrumentalisty, wokalisty i kompozytora nagrodzonego złotym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, Józefa Franciszka Skrzeka, jest cenną i ważną inicjatywą mającą na celu nie tylko zrefundowanie przeprowadzonych w latach 2007-2013 prac remontowych przy dachu i elewacji zabytkowego kościoła, ale także popularyzację problematyki ochrony zabytków i opieki nad nimi.

Przewidziane w trakcie imprezy m.in. takie atrakcje, jak: wprowadzenie przez ubranych w XVIII-wieczne stroje członków Stowarzyszenia „Perły Baroku” uczestników imprezy w piękne barokowe wnętrza gotyckiej, zbarokizowanej świątyni, w której znany aktor, twórca i dyrektor Teatru EkoStudio w Opolu, Andrzej Czernik przybliży bogatą historię kościoła Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha oraz przeprowadzony przez absolwentkę Akademii Muzycznej w Katowicach Małgorzatę Jeruzal wywiad ze znanym perkusistą jazzowym i estradowym, członkiem zespołu Skaldowie, Janem Budziaszkiem, pozwolą zaproszonym osobom lepiej poznać piękno architektury i wyposażenia kościoła oraz związane z nim wydarzenia historyczne.

Zapewne wszystkie związane z akcją charytatywną wydarzenia przyczynią się nie tylko do zrefundowania przeprowadzonych wcześniej prac remontowych przy kościele, ale także zachęcą społeczność lokalną do działań w jeszcze większym stopniu na rzecz tego pięknego i cennego zabytku.

(oprac.Katarzyna Długosz-Niedbalec)

Zgłoszenia do konkursu ZABYTEK ZADBANY 2020 już od 01.01.2019 do 31.01.2019

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków informuje, że z dniem 1 stycznia 2020 r. rozpocznie się kolejna edycja konkursu "Zabytek Zadbany", który ma na celu promocję właściwej opieki nad zabytkami – prowadzonych wzorowo prac badawczych, konserwatorskich, rewaloryzacyjnych i adaptacyjnych, a także systematycznych działań na rzecz właściwego utrzymania zabytków. Nadzór nad Konkursem w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego sprawuje Generalny Konserwator Zabytków.

Konkurs ma charakter otwarty i nieodpłatny, adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych.

Zgłoszenia do konkursu „Zabytek Zadbany” mogą składać właściciele, posiadacze i zarządcy, a także wojewódzcy konserwatorzy zabytków lub konserwatorzy samorządowi w następujących kategoriach:
A. Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu;
B. Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe);
C. Adaptacja obiektów zabytkowych;
D. Architektura i budownictwo drewniane;
E. Zabytki techniki (w tym budownictwo przemysłowe i inżynieryjne).
F. Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

W pierwszych pięciu kategoriach konkursowych oceniane są prace ukończone w okresie pięciu lat poprzedzających rok złożenia wniosku.

W kategorii specjalnej właściwego użytkowania i stałej opieki nad zabytkiem ocenie podlegają długotrwałe (co najmniej dziesięcioletnie) działania charakteryzujące się systematycznością i stałym zaangażowaniem w opiece nad zabytkiem.
           Ogłoszenie dorocznych wyników konkursu ma miejsce w czasie ogólnopolskich obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków odbywających się pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków. Nagrodzeni i wyróżnieni otrzymują tablice „Zabytku Zadbanego” do oznakowania obiektów; same zaś zabytki są prezentowane w dedykowanych wynikom konkursu wydawnictwach Narodowego Instytutu Dziedzictwa przekazywanych właścicielom zabytków i przedstawicielom ogólnopolskiego środowiska konserwatorskiego.

Termin nadsyłania zgłoszeń to 31 stycznia 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego). Zgłoszenia należy nadsyłać na adres sekretariatu konkursu:

Narodowy Instytut Dziedzictwa
Oddział Terenowy Olsztyn
ul. 11 Listopada 4
10-104 Olsztyn
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.: 89 521 26 87

Szczegółowy  regulamin konkursu, kryteria  oceny wniosku oraz  formularz do zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej  Narodowego Instytutu Dziedzictwa:

https://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Zabytek_zadbany/index....

Zaproszenie na konferencję TURYSTYKA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków zaprasza na konferencję "Turystyka dziedzictwa kulturowego", która odbędzie się 3 grudnia 2019 r. o godz. 10:00 w zamku w Mosznej. W trakcie konferencji zostaną przedstawione następujące tematy:

10:05 "Turystyczny sukces zamku w Mosznej?" Tomasz Ganczarek - Prezes Zamku Moszna sp.z o.o.

10:30 "Marka POMNIK HISTORII strategicznym narzędziem w promocji i turystyce kulturowej regionu" Wioletta Łabuda-Iwaniak z Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie

11:15 "Turystyka sakralna" Agnieszka Węsiora, Karol Fromont z Kurii Diecezjalnej w Opolu

12:00 "Zamek Książ w Wałbrzychu i Fundacja Księżnej Daisy von Pless - partnerstwo dla rozwoju kulturalnego"  Mateusz Mykytyszyn - Specjalista ds. komunikacji i kontaktów międzynarodowych w zamku Książ w Wałbrzychu, Prezes Zarządu Fundacji Księżnej Daisy von Pless

12:45 "Opolski szlak zamków i pałaców - turystyka kulturowa szansą na rozwój Opolszczyzny"  Joanna Kardasińska - Prezes Fundacji Zamek Niemodlin 1331

13:20 "Dziedzictwo poprzemysłowe i zabytki techniki jako potencjalny produkt turystyczny Śląska Opolskiego"  Piotr Mielec - Dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

13:45 "Prezentacja aplikacji multimedialnych: SKARBY OPOLSZCZYZNY - atlas-przewodnik prezentujący region oraz dziedzictwo kulturowe Opola oraz WAROWNIA OPOLSKA - gra miejska: Zabierz rodziców na poszukiwanie skarbów"  Sławomir Milewski - netkoncept.com

W związku z ograniczoną liczbą miejsc proszę o potwierdzenie udziału w konferencji telefonicznie pod numerem 792 141 194 lub e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Zaproszenie na konferencję JAK DBAĆ O ZABYTKI

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków zaprasza wszystkich właścicieli obiektów zabytkowych do udziału w konferencji JAK DBAĆ O ZABYTKI, która odbędzie się 10 października 2019 r. w sali konferencyjnej Muzeum Śląska Opolskiego. W trakcie konferencji zostaną przedstawione m.in. zagadnienia prawne dotyczące ochrony zabytków, wymagania przeciwpożarowe stosowane w obiektach zabytkowych oraz sposoby pozyskiwania środków finansowych na renowację zabytków.

W związku z ograniczoną liczbą miejsc proszę o potwierdzenie udziału w konferencji telefonicznie pod numerem 792 141 194 lub e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

"Warownia Piastowska" - pierwsza multimedialna gra poświęcona zabytkom Opola i miejscowości Pokój

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków zaprasza do odkrywania miasta Opola i miejscowości Pokój za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji "Warownia Piastowska". Niniejsza aplikacja, będąca pierwszą multimedialną grą poświęconą zabytkom miasta Opola i miejscowości Pokój, została zrealizowana w ramach projektu Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim Regionalnego programu operacyjnego województwa opolskiego na lata 2014-2020. 

Dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego gra multimedialna "Warownia Piastowska" ma na celu popularyzację zabytkowych obiektów Opola i miejscowości Pokój. 

Więcej szczegółów na plakacie

Bezpłatna aplikacja "Skarby Opolszczyzny"

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków zaprasza do odkrywania zabytków położonych na terenie województwa opolskiego za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji "Skarby Opolszczyzny". Niniejsza aplikacja, będąca przewodnikiem prezentującym region oraz dziedzictwo kulturowe Opola, została zrealizowana w ramach projektu Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim Regionalnego programu operacyjnego województwa opolskiego na lata 2014-2020. 

Dofinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego aplikacja prezentuje szczegółowe informacje na temat zabytków, zdjęcia, wyczerpujące opisy oraz propozycje tras prowadzących po opolskich zabytkach. 

Więcej szczegółów na plakacie

Zapraszamy na V Opolski Zjazd Pojazdów PRL-u

Zapraszamy na V Opolski Zjazd Pojazdów PRL-u, który odbędzie się 25 sierpnia 2019 r. w Opolu. Zorganizowany pod patronatem Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zlot zabytkowych pojazdów będzie okazją do popularyzacji historii motoryzacji oraz zaprezentowania samochodów i motocykli wyprodukowanych nie tylko w PRL-u, ale także w innych krajach demokracji ludowej. To ważne przedwsięzięcie, gromadzące wielu kolekcjonerów i miłośników unikatowych zabytków techniki, na pewno zaowocuje pogłębieniem wiedzy na temat sposobów pozyskiwania i renowacji zabytkowych pojazdów.

Więcej informacji na plakacie Opolskiego Ruchu Pojazdów Zabytkowych.

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

oik2012okladka

W Opolskim Informatorze Konserwatorskim z 2012 r. można Więcej >>

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM