EDDwięcej

Konkursywięcej

Szlakiwięcej

Galeriewięcej
 

Lider projektu Gmina Pokój oraz partnerzy: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie i Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu zapraszają do udziału w projekcie "Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim". Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. Osoby zakwalifikowane do udziału we wspomnianym projekcie odbędą szkolenia z zakresu konserwacji i opieki nad zabytkami oraz aktywizacji zawodowej, a także praktyki zawodowe. Dodatkowo otrzymają wsparcie w poszukiwaniu pracy i zdobyciu zatrudnienia oraz założeniu działalności gospodarczej. Rekrutacja będzie odbywać się w terminie od 05.02.2018 r. do 19.02.2018 r. Więcej informacji na plakacie

oprac. Katarzyna Długosz-Niedbalec

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

oik2012okladka

W Opolskim Informatorze Konserwatorskim z 2012 r. można Więcej >>

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM