EDDwięcej

Konkursywięcej

Szlakiwięcej

Galeriewięcej
 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako operator programu „Kultura” ogłosiło nabór wniosków w ramach działania 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”. Niniejszy program, który działa w ramach III edycji Funduszy norweskich i Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 (EOG), ma na celu poprawę zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez stworzenie odpowiednich warunków do prowadzenia działalności kulturalnej zarówno w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego, jak również w zakresie infrastruktury kulturalnej.

Działanie 1 składa się z dwóch Poddziałań:

  1. 1.Poddziałanie: Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego – poświęcone obiektom dziedzictwa kulturowego – zabytkom wpisanym do rejestru zabytków prowadzonego przez wojewódzkiego konserwatora zabytków

Działania infrastrukturalne obowiązkowe:

• prace konserwatorskie, restauratorskie  oraz roboty budowlane  (rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, montaż  i remont ) przy zabytkach nieruchomych oraz w ich otoczeniu na potrzeby działalności  kulturalnej (wraz z nadzorami nad tymi pracami),

• ochrona historycznych ogrodów i parków (wraz z nadzorami nad tymi pracami).

Działania tzw. miękkie obowiązkowe:

            • oferta kulturalna i edukacyjna,

           • szkolenia,

           • zarządzanie projektem,

           • promocja projektu.

Działania tzw. miękkie nieobowiązkowe:

• konserwacja zabytków ruchomych, księgozbiorów, materiałów archiwalnych,

muzealiów,

     • digitalizacja zabytków ruchomych, księgozbiorów, materiałów archiwalnych,

muzealiów,

     • zakup sprzętu do prowadzenia działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa

kulturowego.

  1. 2.Poddziałanie: Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego – przy czym infrastruktura jest niewpisana do rejestru zabytków prowadzonego przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

           Działania infrastrukturalne obowiązkowe:

              •  roboty budowlane  (budowa, przebudowa, montaż, remont) infrastruktury kulturalnej niewpisanej do rejestrów zabytków prowadzonych przez wojewódzkich konserwatorów zabytków (wraz z nadzorami nad tymi pracami)

Działania tzw. miękkie obowiązkowe:

           • oferta kulturalna i edukacyjna,

           • szkolenia,

           • zarządzanie projektem,

           • promocja projektu.

Działania tzw. miękkie nieobowiązkowe:

• zakup sprzętu  do prowadzenia działalności kulturalnej i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Każdy projekt realizowany w ramach naboru:

          • musi składać się z obowiązkowych działań infrastrukturalnych i obowiązkowych działań tzw. miękkich,

          • może zawierać nieobowiązkowe działania tzw. miękkie.

Nabór projektów będzie trwał do dnia 16 marca 2020 r. do godz. 16.00.

Szczegółowe informacje pod linkiem: https://eogkultura.mkidn.gov.pl/pages/pl/strona-glowna.php

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM