EDDwięcej

Konkursywięcej

Szlakiwięcej

Galeriewięcej
 

Ogłoszenie XVIII edycji Nagrody "Kustosz Pamięci Narodowej"

Instytut Pamięci Narodowej ogłosił XVIII edycję Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”, przyznawanej osobom fizycznym, instytucjom i organizacjom społecznym, które brały aktywny udział w upamiętnianiu historii narodu polskiego w latach 1939-89 lub wspierały w przeszłości niepodległościowe dążenia Polaków i ich walkę z okupantem niemieckim, sowieckim albo komunistyczną dyktaturą.  Nagroda ma przywrócić szacunek dla narodowej przeszłości, chronić wartości, dzięki którym Polska przetrwała przez lata zniewolenia. Kapituła w każdym roku ma możliwość przyznania jednej nagrody post mortem. Nagroda „Kustosz Pamięci Narodowej” została ustanowiona w lipcu 2002 r. przez ówczesnego prezesa IPN-u prof. Leona Kieresa. Dotychczas otrzymali ją m.in. prof. Władysław Bartoszewski, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, Kazimierz Piechowski, Lech Kaczyński, gen. Janusz Brochwicz-Lewiński „Gryf”, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej, Związek Polaków na Białorusi, a także Stowarzyszenie „Memoriał”. W poprzednich latach jej laureatami byli także m.in. Irena Sandecka, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie Pokolenie, Tomasz Strzembosz, Studium Polski Podziemnej, Zofia i Zbigniew Romaszewscy oraz Paweł Jasienica.

Kandydatów do nagrody można zgłaszać do 28 lutego 2019 r. Zgłoszenia do Nagrody odbywają się za pośrednictwem formularza online, który znajduje się na stronie interenetowej ipn.gov.pl w zakładce "Konkursy i Nagrody - Kustosz Pamięci Narodowej".

 

Ogłoszenie konkursu „Zabytek Zadbany 2019”

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie „Zabytek Zadbany 2019”, ogłoszonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Generalnego Konserwatora Zabytków. Zgłoszenia do konkursu mogą składać właściciele, posiadacze i zarządcy obiektów wpisanych do rejestru zabytków, a także wojewódzcy konserwatorzy zabytków, konserwatorzy samorządowi działający z ich upoważnienia oraz kierownicy delegatur Wojewódzkich Urzędów Ochrony Zabytków. Za realizację konkursu odpowiada od 2011 r. Narodowy Instytut Dziedzictwa. Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków. Charakter edukacyjny konkursu polega na popularyzacji wiedzy dotyczącej właściwego postępowania z zabytkami architektury podczas ich użytkowania oraz w trakcie przeprowadzanych remontów.

     Zabytki można zgłaszać w jednej z sześciu kategorii:

• Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu,

Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe);

• Adaptacja obiektów zabytkowych;

• Architektura i budownictwo drewniane;

• Architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne;

• Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

Aktualny regulamin konkursu, karta zgłoszeniowa oraz ocena procedury zgłoszeń dotyczące konkursu „Zabytek Zadbany 2019” znajdą się na stronie Narodowego Instytutu Dziedzictwa na początku stycznia 2019 r. Zgłoszenia należy nadsyłać do 31 stycznia 2019 r.

Zaproszenie do rekomendowania kandydatów do Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora

Kapituła XX edycji Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora serdecznie zaprasza do rekomendowania kandydatów do konkursu. Nagroda przyznawana jest za szczególne osiągnięcia mające na celu ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego w następujących dziedzinach:

• działalność muzealna, konserwatorska, archiwalna i biblioteczna;

• utrwalanie i ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą;

• przedsięwzięcia samorządowe służące ochronie dziedzictwa kulturowego;

• indywidualne i zbiorowe inicjatywy mające na celu gromadzenie oraz ochronę śladów i pamiątek dziedzictwa kulturowego;

• upowszechnianie wiedzy o potrzebie i metodach ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce.

Nagroda im. prof. A. Gieysztora przyznawana jest przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy od roku 1999. Patron tego wyróżnienia - prof. Aleksander Gieysztor był prezesem Polskiej Akademii Nauk, członkiem Rady Fundacji Kronenberga, wybitnym polskim humanistą o międzynarodowej sławie.Laureatami poprzednich edycji byli m.in. Leon Tarasewicz, Elżbieta i Krzysztof Pendereccy, Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą.

Kandydatów do Nagrody zgłaszać mogą członkowie Kapituły, Laureaci poprzednich edycji Nagrody oraz instytucje kultury - państwowe, samorządowe bądź pozarządowe. Laureatów wybiera Kapituła, obradująca pod przewodnictwem prof. Andrzeja Rottermunda, w której skład wchodzą członkowie Rady i Zarządu Fundacji oraz sześciu Laureatów Nagrody.

Zgłoszenia do dwudziestej edycji Nagrody można przesyłać za pośrednictwem formularza do 26 października 2018 roku. Laureat zostanie wybrany przez Kapitułę obradującą pod przewodnictwem prof. Andrzeja Rottermunda. Uroczyste ogłoszenie wyników nastąpi w lutym 2019 roku.

Więcej informacji znajduje się na stronie: http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6162.htm

Zaproszenie na wykład "Problemy fizyki budowli zabytkowych"

Prodziekan ds. nauki Politechniki Opolskiej dr hab.inż. Damian Bęben, prof. PO, zaprasza na wykład prof. dra hab. inż. Jana Kubika "Problemy fizyki budowli zabytkowych". Niniejszy wykład odbędzie się w ramach Seminarium Wydziałowego w dniu 10.10.2018 r. o godz. 10:00 w sali Ks-2 w Skrzydle Dydaktycznym WBiA.

„Na tropie zabytków” – konkurs fotograficzny OWKZ

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym "Na tropie zabytków.100 zabytków na 100-lecie odzyskania niepodległości Polski", zorganizowanym przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Uczestnikiem konkursu może zostać osoba zajmująca się amatorsko lub zawodowo fotografią, która przedstawi zdjęcia (maksymalnie 5) wybranego zabytku ruchomego lub nieruchomego. Zdjęcie lub zdjęcia zgłoszone do konkursu należy przesłać do 30 września 2018 r. pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć na nośniku danych do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, piętro VI, pokój nr 619.

Szczegółowe informacje zostały zawarte w Regulaminie konkursu.

oprac. Katarzyna Długosz-Niedbalec

Nowy kalendarz na rok 2019 poświęcony rodzinie Schaffgotschów

W Kopicach 15 września 2018 r. odbędzie się prezentacja nowego kalendarza kolekcjonerskiego na rok 2019. Wydany przez Parafię Rzymskokatolicką pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach kalendarz będzie ukazywał dziedzictwo rodziny Schaffgotschów, a także miejsca, z którymi byli związni Joanna i Hans Urlich Schaffgotschowie oraz Karol Godula. Autorem zdjęć zamieszczonych w kalendarzu jest Mariusz Przygoda, natomiast teksty zostały zaczerpnięte z opracowania dra Arkadiusza Kuzio-Podruckiego Schaffgotschowie, zmienne losy arystokracji śląskiej. Kalendarz opatrzono słowem wstępnym, napisanym przez potomka dziedziców Kopic - hrabiego Hansa Urlicha Schaffgotscha i przetłumaczonym przez dra Jarosława Bogackiego. Nad redakcją całości czuwał pomysłodawca kalendarza 2019 Maciej Mischok. Zebrane środki ze sprzedaży wspomnianego kalendarza zasilą konto finansujące renowację kaplicy grobowej rodziny Schaffgotschów w Kopicach. 

oprac. Katarzyna Długosz-Niedbalec

 

 

Zapraszamy na XI Zlot Oldtimerów w Dobrzeniu Wielkim

Zapraszamy na XI Zlot Oldtimerów w Dobrzeniu Wielkim, który odbędzie się w dniach 28.07.-29.07.2018 r. Spotkanie miłośników zabytkowych pojazdów zostało zorganizowane przez Gminny Ośrodek Kultury (GOK) w Dobrzeniu Wielkim. Patronat honorowy nad imprezą objęli Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków Elżbieta Molak  oraz Marszałek Województwa Oplskiego Andrzej Buła. Więcej informacji na temat zlotu w zamieszczonym programie.

Zdjęcie na stronie głównej pochodzi z Archiwum WUOZ-u w Opolu.

oprac. K. Długosz-Niedbalec

„Na tropie zabytków” – konkurs fotograficzny OWKZ

Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym "Na tropie zabytków.100 zabytków na 100-lecie odzyskania niepodległości Polski", zorganizowanym przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Uczestnikiem konkursu może zostać osoba zajmująca się amatorsko lub zawodowo fotografią, która przedstawi zdjęcia (maksymalnie 5) wybranego zabytku ruchomego lub nieruchomego. Zdjęcie lub zdjęcia zgłoszone do konkursu należy przesłać do 30 września 2018 r. pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub dostarczyć na nośniku danych do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, piętro VI, pokój nr 619.

Szczegółowe informacje zostały zawarte w Regulaminie konkursu.

oprac. Katarzyna Długosz-Niedbalec

Zapraszamy na I Miedzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukowo-Techniczną do Nysy

Zapraszamy na I Międzynarodową Interdyscyplinarną Konferencję Naukowo-Techniczną Piękno w architekturze. Tradycja i współczesność, która odbedzie się w dniach 06.06.-07.06.2018 r. w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nysie.W programie zaproponowano wiele interesujących tematów, przedstawiających pojmowanie  piękna w architekturze i urbanistyce w aspekcie historycznym oraz współczesnym, a także w powiazaniu z różnymi dyscyplinami naukowymi.

oprac. Katarzyna Długosz-Niedbalec

 

Konkurs plastyczny MÓJ ULUBIONY ZABYTEK

W ramach projektu Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków ogłosił konkurs Mój ulubiony zabytek. Konkurs został zaadresowany do dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 18 lat, a prace będą oceniane w trzech grupach wiekowych I. 6-9 lat, II. 10-14 lat, III. 15-18 lat.

Celem ogłoszonego konkursu jest popularyzowanie wiedzy i świadomości o zabytkach Opolszczyzny wśród dzieci i młodzieży, zmotywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych i artystycznych, a także poznawania różnych technik plastycznych.

Uczestnicy konkursu mogą zgłosić do 4 czerwca 2018 r. tylko jedną pracę wykonaną w dowolnej technice plastycznej (malarstwo, fotografia, rzeźba, drzeworyt etc.). Prace konkursowe wraz z formularzem zgłoszeniowym i wypełnionym oświadczeniem opiekuna prawnego należy złożyć w sekretariacie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu (ul. Piastowska 14, piętro VI, pokój 619) lub przesłać na adres:

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków

ul. Piastowska 14

45-082 Opole

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy i oświadczenie opiekuna prawnego w Regulaminie konkursu plastycznego Mój ulubiony zabytek.

oprac. K. Długosz-Niedbalec

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM