EDDwięcej

Konkursywięcej

Szlakiwięcej

Galeriewięcej
 

Ogólnopolski konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków

 GKZ konkurs    Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków na najlepszy projekt edukacyjny o dziedzictwie kulturowym, który:
- rozpoczął się i został zrealizowany w 2015 r.;
- upowszechniał wiedzę o konkretnym zabytku, zabytkach lub przestrzeni zabytkowej bądź też przyczynił się do zwiększania świadomości społecznej dotyczącej wartości i znaczenia  konkretnych obiektów zabytkowych i wpłynął na zwiększenie społecznego przekonania o potrzebie zachowania zabytków w dobrym stanie;
- przynajmniej częściowo angażował uczestników projektu i/lub publiczność do poznawania zabytków in situ;
- był organizowany lub współorganizowany przez właścicieli, posiadaczy lub zarządców obiektów lub przestrzeni wpisanych do rejestru zabytków.

     Konkurs, który jest skierowany do właścicieli lub zarządców obiektów zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków, ma na celu promocję działań związanych z upowszechnianiem wiedzy o dziedzictwie kulturowym oraz wzmocnienie świadomości społecznej dotyczącej wartości zabytków poprzez wybieranie, nagradzanie, a także promowanie najlepszych działań edukacyjnych podejmowanych w tym zakresie przez właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytków lub realizowanych we współpracy z nimi.

By wziąć udział w konkursie, należy do 26 września br. nadesłać zgłoszenie w wybranej kategorii:

I – prelekcje, wykłady, warsztaty,
II – aktywności plenerowe,
III – wystawy i projekty multimedialne.

Jury konkursu wybierze i nagrodzi najlepsze zgłoszone projekty. Na zwycięzców czekają nagrody finansowe. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w listopadzie 2016 roku.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się pod adresem Narodowego Instytutu Dziedzictwa, który realizuje procedurę konkursową: http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=3166

ZABYTKOMANIA – konkurs filmowy

zabytkomaniaOrganizowana przez Narodowy Instytut Dziedzictwa i Polski Instytut Sztuki Filmowej druga edycja konkursu filmowego Zabytkomania ruszyła 4 kwietnia 2016 r. Skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów i absolwentów szkół filmowych konkurs ma na celu rozwijanie pasji filmowej wśród młodych ludzi połączone z upowszechnianiem wiedzy o zabytkach i lokalnym dziedzictwie kulturowym. W tym roku uczestnicy będą ubiegać się o nagrodę w następujących kategoriach:
Grupa I – uczestnicy między 13 a 18 rokiem życia mogą nadsyłać prace w kategoriach: film dokumentalny lub reportaż nt. Pomników Historii oraz film animowany promujący lokalne tradycje, zwyczaje i obyczaje
Grupa II – uczestnicy powyżej 18 roku życia mogą nadsyłać prace w kategoriach: film dokumentalny lub reportaż nt. Pomników Historii, spot reklamowy promujący Europejskie Dni Dziedzictwa, film animowany promujący lokalne tradycje, zwyczaje i obyczaje.
Termin zgłoszenia uczestnictwa w konkursie upływa 30 czerwca 2016 r., natomiast ogłoszenie wyników nastąpi we wrześniu 2016 r. na uroczystej gali festiwalu Zabytkomania.
Więcej informacji pod adresem:
http://www.nid.pl/pl/Informacje_ogolne/Aktualnosci/news.php?ID=3072

Zabytek Zadbany 2016

zabytek zadbany 2016 01Rozpoczęła się kolejna edycja konkursu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków – Zabytek Zadbany. Konkurs mający na celu promocję opieki nad zabytkami został zaadresowany do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów wpisanych do rejestru zabytków.

Procedurę konkursową prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa. Jury konkursowe, oceniając jakość i zakres prowadzonych prac budowlanych, konserwatorskich, restauratorskich, rewaloryzacyjnych prowadzonych przy zabytkach, wyróżnia wzorowo prowadzone prace konserwatorskie i najlepsze rozwiązania użytkowania obiektów zabytkowych.

Więcej

Ogólnopolski konkurs "Zabytek Zadbany"

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza ogólnopolski konkurs "Zabytek Zadbany" którego celem jest promocja opieki nad zabytkami i upowszechnianie najlepszych wzorów ich właściwego utrzymania i zagospodarowania - edycja 2014.

"Zabytek Zadbany" to doroczny, ogólnopolski konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. Sekretariat konkursu prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa więcej

WIKI LUBI ZABYTKI

 

Laureaci opolskiej edycji, ogólnopolskiego konkursu fotograficznego; "Wiki lubi zabytki" A. D. 2013, organizowanego przez "Wikipedia Polska" przy współpracy z Wojewódzkimi Urzędami Ochrony Zabytków.

Z końcem grudnia ubiegłego roku, Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków przyznał nagrody laureatom wojewódzkiej edycji ogólnopolskiego konkursu fotograficznego pod hasłem "Wiki Lubi Zabytki" A.D. 2013.

Kolejny już raz OWKZ jako partner Stowarzyszenia Wikimedia Polska - organizatora ogólnopolskiego konkursu fotograficznego, przeprowadzonego pod patronatem Narodowego Instytutu Dziedzictwa, miał okazję docenić i nagrodzić zwycięzców tegorocznej edycji konkursu "Wiki", za dostrzeżenie i ukazanie okiem aparatu fotograficznego, piękna ukrytego w zabytkowych obiektach Opolszczyzny.

Kapituła konkursowa pod przewodnictwem OWKZ Iwony Solisz, po burzliwych obradach, spośród kilkuset nadesłanych fotografii dot. Opolszczyzny, postanowiła przyznać trzy nagrody oraz jedno wyróżnienie;

miejsce pierwsze: pan Robert Hellfeier z miejscowości Smolarnia woj. opolskie), za fotografię przedstawiającą ruinę zamku w Chrzelicach.

miejsce drugie: pan Sławomir Milejski z Wrocławia, za fotografię panoramy kościoła parafialnego pw. św. Jana Chrzciciela w Smogorzowie.

miejsce trzecie: pani Barbara Maliszewska z Wrocławia, za fotografię prezentującą polsko-katolicki kościół parafialny pw. śś. Piotra i Pawła w Obórkach.

wyróżnienie: pani Iza Marek z miejscowości Jaroszów (woj. dolnośląskie), za fotografię ukazującą fragment zabytkowego, brzeskiego kirkutu.

Nadmienić należy, że zgodnie z regulaminem konkursowym "Wiki Lubi Zabytki", wszystkie obiekty przedstawione na nagrodzonych fotografiach, stanowią obiekty zabytkowe, wpisane do rejestru zabytków woj. opolskiego.

Laureatom konkursu po raz wtóry serdecznie gratulujemy, natomiast wszystkich odwiedzających naszą stronę www, zainteresowanych obiektami zabytkowymi Opolszczyzny, umiejących dostrzec w nich piękno i walory architektoniczno - artystyczne, zapraszamy do udziału w kolejnej edycji konkursu "Wiki Lubi Zabytki" A.D. 2014.

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM