Ruchomewięcej

Nieruchomewięcej

Archeologiawięcej
 

Prace konserwatorskie - Archeologia

Opolszczyzna, teren geograficznie należący po części do Śląska Dolnego i do Śląska Górnego, to ziemia, na której przez wieki rozwijały się różnorodne kultury, tworzone przez wiele społeczeństw w pradziejach i w średniowieczu, oraz narodowości w czasach nowożytnych i współczesnych. Płynąca przez środek tej ziemi Odra wraz z licznymi dopływami, i położonymi wzdłuż nich żyznymi glebami oraz dużymi połaciami lasów, to środowisko przyjazne człowiekowi dawniej i obecnie. Warunki te przyczyniły się do penetracji tego terenu, tak przez najeźdźców, jak i przez kupców i osadników. Dlatego obszar dzisiejszej Ziemi Opolskiej nasycony jest pradziejowymi i średniowiecznymi zabytkami archeologicznymi. Ówcześni mieszkańcy zostawili po sobie bardzo liczne ślady: obozowiska i osady mieszkalne, osady produkcyjne i inne pracownie, gdzie wytwarzali produkty potrzebne do codziennego życia, cmentarzyska, a także stałe obiekty obronne w postaci grodów, kasztelani, strażnic i obozów refugialnych.

Więcej

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

oik2012okladka

W Opolskim Informatorze Konserwatorskim z 2012 r. można Więcej >>

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM