Ruchomewięcej

Nieruchomewięcej

Archeologiawięcej
 

Po wydaniu zaleceń konserwatorskich ruszyły zgodnie z pozwoleniem Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków prace konserwatorskie i restauratorskie przy portalu wejścia głównego oraz gzymsu kordonowego na elewacji frontowej XVIII-wiecznego pałacu usytuowanego w centrum zespołu folwarcznego w Cieszanowicach. Pierwotnie późnobarokowy budynek był kryty wysokim dachem mansardowym z lukarnami o okienkach owalnych i czterolistnych w obramieniach opaskowych z kluczami i esownicami. Posiadał bogatą regencyjną dekorację architektoniczną elewacji, wydatny gzyms kordonowy i koronujący oraz profilowane uszate opaski okien. W lutym 1985 r. w wyniku pożaru spłonął dach i zniszczeniu uległy stropy parteru i I piętra oraz stolarka drzwiowa i częściowo okienna. W trakcie ówczesnego remontu zabezpieczono budynek niską drewnianą więźbą dachową i obito tynki zewnętrzne, pozbawiając pałac oryginalnego, późnobarokowego wystroju elewacji.

Dotowane przez OWKZ prace mają poprawić stan techniczny detalu architektonicznego elewacji budynku. Dlatego będą obejmować zarówno konserwację zachowanych fragmentów gzymsu kordonowego oraz portalu wejścia głównego, jak i rekonstrukcję brakujących elementów gzymsu i portalu. Aby ustalić ich pierwotną kolorystykę, planowane jest wykonanie badań stratygraficznych. W ramach inwestycji zostaną usunięte wtórne przemurowania z gazobetonu zlokalizowane na elewacji frontowej pomiędzy portalem i oknem II kondygnacji i jednocześnie nastąpią uzupełnienia cegłą analogiczną do pierwotnej na bazie zaprawy wapiennej.

Miejmy nadzieję, że jest to rozpoczęcie trudnego, ale jakże satysfakcjonującego procesu przywracania świetności pałacowi.

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM