Ruchomewięcej

Nieruchomewięcej

Archeologiawięcej
 

Końca dobiegły prace budowlane, konserwatorskie i restauratorskie w nyskiej bazylice pw. św. Jakuba Starszego i św. Agnieszki, które dotyczyły m.in. dachów, elewacji i witraży. Zgodnie z zatwierdzonym programem konserwatorskim dokonano w obrębie połaci południowej i częściowo połaci północnej wymiany pokrycia dachowego na dachówkę mnich-mniszka. Zabezpieczono również elementy drewniane środkiem przeciwpożarowym i przeciw grzybom. Nad kaplicami wymieniono orynnowanie, obróbki blacharskie i pokrycie dachów na miedziane. Na elewacjach prowadzono prace konserwatorskie na wszystkich elementach z wyłączeniem kruchty zachodniej, zespołu epitafijnego i grupy ukrzyżowania. Prace obejmowały: oczyszczenie elementów kamiennych i ceglanych, uzupełnienie ubytków, wymianę spoin cementowych na spoiny z wapna trasowego, odtworzenie na szczycie zachodnim powojennej kolorystyki ze względu na brak śladów pierwotnych warstw barwnych, przywrócenie w obrębie fryzu podokapowego nawy, prezbiterium i kaplic bocznych płaszczyzn tynkowanych, wymianę betonowego cokołu w przyziemiu zachodniej elewacji na piaskowcowy w niezmienionej formie, wykonanie w przyziemiu zakrystii tynku wapienno-trasowego, scalonego kolorystycznie z resztą cokołu, zrekonstruowanie brakujących detali sterczyn w obrębie elewacji zachodniej i nad zakrystią oraz wymianę na przyporach i gzymsach elementów betonowych na granitowe.

W ramach prac konserwatorskich oczyszczono i sklejono popękane szkła trzech witraży znajdujących się na wysokości chóru elewacji zachodniej. Miejscowo wymieniono bardzo zniszczone szkła i elementy siatki ołowianej. Aby zabezpieczyć witraże, założono od strony zewnętrznej szkło ochronne antyrefleksyjne, a w części maswerkowej siatkę ochronną.

We wnętrzu bazyliki w oparciu o badania stratygraficzne i architektoniczne wykonawcy prac konserwatorskich wymienili na sklepieniach tynki cementowe na tynki wapienno-trasowe oraz zrekonstruowali metalowe gwiazdki.

Aby zrealizować projekt udostępnienia poddasza dla turystów, wykonano nad sklepieniami kościoła ciągi komunikacyjne, wykorzystując konstrukcje stalowe.

Nysa1 Nysa2 Nysa3
Nysa4 Nysa5 Nysa6
Nysa7 Nysa8 Nysa9
Nysa10 Nysa11 Nysa12

 Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM