Ruchomewięcej

Nieruchomewięcej

Archeologiawięcej
 

Kiedy myślimy o najbardziej malowniczym moście Opola, najczęściej przywołujemy wspomnienie „Zielonego Mostku”, zwanego także „Mostem Zakochanych”. Ten niezwykłej urody most został wybudowany w 1902 r. za niebagatelną sumę 12 tys. marek i 500 fenigów. Początkowo nazwano go Słoniowym, ale po latach uznano pewnie, że tak uroczy most musi nosić ładniejszą nazwę. Dlatego też, nawiązując do funkcji poprzedniego drewnianego mostu, przemianowano go na „Most Fenigowy” (Groszowy). Z czasów pobierania opłat za przejście na wyspę Pasiekę, będącej jeszcze do 1891 r. poza granicami Opola, pozostał drewniany domek w typie szwajcarskim, zwany Grabówką.

Dwuprzęsłowy Most Groszowy był jednym z czterech przepraw nad Młynówką (kolejowy, Zamkowy i Bramy Odrzańskiej) i został zbudowany z wykorzystaniem drewnianej i nitowanej konstrukcji stalowej. Rozwieszony nad stałymi, wymurowanymi z kamienia łamanego przyczółkami i filarem nurtowym pomost o długości 49,22 m został wyłożony asfaltową nawierzchnią. Harmonijnym dopełnieniem całości są metalowe balustrady,słupki przyczółkowe utrzymane w secesyjnej stylistyce oraz zwieńczenie herbem Opola i ozdobną latarnią.

Aby Most Groszowy służył nadal przechodniom i cieszył ich swoim pięknem, w 2019 r. Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków przeprowadził kontrolę i wydał zalecenia pokontrolne. Dzięki nim właściciel tego zabytkowego obiektu po uzyskaniu w 2020 r.

pozwoleń OWKZ rozpoczął roboty budowlane i prace konserwatorskie, które objęły m.in.: oczyszczenie i zabezpieczenie powierzchni słupów, naprawę spękań murowanych słupków, odtworzenie zdegradowanych miejscowo spoin obu przyczółków oraz ich betonowych wykończeń, usunięcie kłódek i pozostałości po dekoracjach zawieszonych na stalowej konstrukcji kładki, usunięcie nieczynnych przewodów i rurociągów oraz naprawa uszkodzonych osłon, usunięcie roślinności z podpór.

Już dzisiaj widać, jak ten wpisany do rejestru zabytków obiekt pięknieje. Usunięto już

część niepotrzebnych rur oraz metalowe kłódki, które rdzewiejąc, stawały się źródłem korozji metalowych elementów mostu. Jak dobrze, że podjęto odpowiednie działania, aby zachować a także przywrócić pierwotną estetykę najpiękniejszemu mostowi w Opolu.

oprac.K.Długosz-Niedbalec

Zdjęcia mostu: 1-5 przed konserwacją, 6-w trakcie konserwacji.

Opole2 Opole3 Opole4
Opole5 Opole6 Opole1

 Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM