Ruchomewięcej

Nieruchomewięcej

Archeologiawięcej
 

Pod koniec stycznia 2020 r. zostały odebrane prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane w kilku pomieszczeniach pochodzącego z lat 1569–1577 renesansowego ratusza w Brzegu, tzn. w dawnej Sali Rady, skarbcu i w sklepionej sali na pierwszym piętrze wieży głównej. We wnętrzach dawnej Sali posiedzeń rady i skarbca planuje się urządzenie niewielkiego muzeum miejskiego, w którym będą eksponowane zabytki związane z historią i kulturą mieszczan i władz brzeskich.

Na podstawie archiwalnych fotografii, materiałów historycznych oraz „Studium koncepcyjnego do projektu adaptacji dawnej Sali Rady, dawnego skarbca i pomieszczenia na wieży na piętrze ratusza w Brzegu dla celów muzealnych” (aut. Pracowni Dokumentacji i Konserwacji Zabytków – Jerzy Skarbek) rozpoczęto I etap prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych XVIII-wiecznego wystroju pomieszczeń przeznaczonych na sale muzealne. Oprócz wykonania wypraw mineralnych ścian, sufitu i sklepień oraz ich pomalowania, wymieniono parkiet w skarbcu na posadzkę z płyt ceramicznych. W celu lepszego dostosowania wnętrz do ekspozycji muzealnych zamontowano nową instalację elektryczną oraz system monitorujący i alarmowy. Przystąpiono także do aranżacji wnętrza Sali Rady.

Na szczególną uwagę zasługuje bogato wyposażona w 1746 r. sala posiedzeń rady. Jej część wschodnia została podwyższona o stopień i oddzielona balustradą. Wzdłuż ścian wbudowano szafy na akta, a na ich zewnętrznych ścianach Jan Sebastian Neubert i Karol Fryderyk Eylich namalowali alegorie oraz sceny ilustrujące wymiar sprawiedliwości w starożytnym Rzymie. Na suficie został umieszczony plafon z namalowanym przez Jana Jerzego Ernsta przedstawieniem alegorii sprawiedliwości.

          Podczas prac konserwatorskich i restauratorskich dokonano rekonstrukcji brakujących elementów zwieńczeń oraz zamontowano w nich osiem kartuszy, które wcześniej zostały poddane konserwacji. Przeprowadzono konserwację rzeźby orła oraz zrekonstruowano pierwotnie stojące na balustradzie dwie rzeźby puttów z atrybutami.

Aby Sala Rady w pełni odzyskała swój historyczny i artystyczny wygląd, planowane są następne etapy prac konserwatorsko-restauratorskich.

Fotografie Sali Rady z archiwum WUOZ-u:

BrzegSalaRa Brzeg SalaR BrzegSalaRaj

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM