Ruchomewięcej

Nieruchomewięcej

Archeologiawięcej
 

Mimo panującej pandemii pracownicy Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu pracują także, o ile sytuacja tego wymaga, w terenie. W celu wsparcia realizowanych projektów konserwacji i restauracji zabytków organizowane są komisje konserwatorskie. Dnia 07.05.2020 r. odbyły się oględziny, a następnie odbiór końcowy prac konserwatorskich przy ołtarzu bocznym pw. św. Franciszka Ksawerego znajdującego się w kościele parafialnym pw. św. św. Mikołaja i Franciszka Ksawerego w Otmuchowie. Ten pochodzący z 1696 r. barokowy ołtarz autorstwa Johanna Weinmanna z Ellwangen mimo poddania go w 1878 r. pracom renowacyjnym nie był demontowany. Dopiero przeprowadzony obecnie demontaż elementów architektury ołtarza uwidocznił zniszczenia drewna spowodowane żerowaniem owadów. W wyniku zmian wilgotności i temperatury nastąpiły spękania i przesunięcia drewnianych elementów i zapraw, które miejscami odspoiły się od podłoża. Mechaniczne uszkodzenia spowodowały liczne wykruszenia gzymsów i ubytki formy rzeźbiarskiej figur. Powierzchnia obrazu przedstawiającego św. Franciszka Ksawerego była bardzo zanieczyszczona, pociemniała, z widocznymi spękaniami i podniesionymi łuskami warstwy malarskiej. Powierzchnia tabernakulum i rzeźb oraz malowidło na płótnie w antependium zostało wcześniej przemalowane.

Prac konserwatorskich przy wspomnianym ołtarzu podjęła się Pani mgr Renata Szelwach, dyplomowana konserwator dzieł sztuki. W trakcie konserwacji wykonała następujące działania uzgodnione w pozwoleniu konserwatorskim: oczyszczenie powierzchni ołtarza i rzeźb, podklejenie łusek polichromii i pozłoty, usunięcie wtórnych przemalowań z powierzchni rzeźb i tabernakulum, dezynsekcja, impregnacja i wzmocnienie drewna, naprawa bądź wymiana zniszczonych elementów konstrukcyjnych, uzupełnienie ubytków drewna i zaprawy, wykonanie złoceń w technice oryginału na poler i mat, usunięcie pożółkłego werniksu i przemalowań na obrazie i na płótnie w antependium, reperacja płótna i dublaż obrazu oraz płótna z antependium, nabicie płótna obrazu na nowe krosna, retusz warstwy malarskiej na obrazie, rzeźbach i architekturze ołtarza oraz jej zabezpieczenie.

Dzięki przeprowadzonym pracom konserwatorskim zabytkowy ołtarz odzyskał pierwotną XVII-wieczną estetykę. W następnym etapie prowadzone będą prace przy drugim bliźniaczym ołtarzu bocznym pw. św. Jana Chrzciciela. W 2019 r. zostały odebrane prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym, który wraz ze wspomnianymi ołtarzami bocznymi wchodzi w skład jednego stylowego zespołu zabytków.

Fotografie z wnętrza kościoła parafialnego w Otmuchowie: 1-4. ołtarz boczny pw. św. Franciszka Ksawerego, 5. ołtarz główny, 6. ołtarz boczny pw. św. Jana Chrzciciela.

Otmuchw 1 Otmuchw 3 Otmuchw 4
Otmuchw 6 Otmuchw 2 Otmuchw 5

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM