Ruchomewięcej

Nieruchomewięcej

Archeologiawięcej
 

Kolejne odkrycia w kościele parafialnym pw. Wniebowzięcia NMP w Niemodlinie poszerzają naszą wiedzę o historii świątyni i ziemi niemodlińskiej. Po odsłonięciu w latach 2013-2016 pierwszych elementów wczesnogotyckiego wystroju kościoła, w kwietniu 2020 r. dokonano dalszych historycznych odkryć na ścianie wschodniej prezbiterium. Obok sakramentarium i dwóch unikatowych epitafiów w typie clipeus, w formie kolistych malowideł z łacińskimi inskrypcjami, poświęconymi ówczesnemu proboszczowi niemodlińskiej świątyni Ekhardowi (zm. 1314) oraz prawdopodobnie pierwszemu kasztelanowi niemodlińskiemu Zyghardowi, dzięki dostępowi do partii ściany na co dzień zasłoniętej przez ołtarz główny, zespół konserwatorów mógł przeprowadzić gruntowne prace badawcze i odsłonić dodatkowe relikty wczesnogotyckiej świątyni. W trakcie komisji konserwatorskiej, która odbyła się w dniu 19 maja z udziałem Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Pani Elżbiety Molak, wykonawcy zaprezentowali napisaną w czterech liniach łacińską inskrypcję, którą udało się odczytać Panu dr. Jackowi Witkowskiemu z Katedry Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego. Napisany łacińską minuskułą wiersz jest najstarszym znanym obecnie w Polsce epitafium inskrypcyjnym i upamiętnia znanego już z sąsiedniego clipeusa Ekharda, który niewątpliwie był głównym protektorem budowy na przełomie XIII i XIV w. świątyni w Niemodlinie. Naszą wiedzę o wystroju wczesnośredniowiecznej budowli dopełniły kolejne dwa odsłonięte otwory, identyfikowane jako armarium i wnęka na księgi liturgiczne oraz malowane na tynku dwa zacheuszki w formie tond z popiersiami apostołów, będące wczesnogotyckimi świadectwami konsekracji niemodlińskiego kościoła.

Wszystkie relikty poddawane są obecnie pracom konserwatorskim i zostaną profesjonalnie zdokumentowane, aby po zakończeniu ich odsłaniania i zabezpieczania mogły nadal służyć badaczom i miłośnikom zabytków. Mamy nadzieję, iż pierwsze efekty prac badawczych zostaną opublikowane przez nasz urząd w przygotowywanym w tym roku Opolskim Informatorze Konserwatorskim. [oprac. Anna Molenda]

Kilka fotografii z archiwum WUOZ-u w Opolu:

Niemodlin02 Niemodlin02a Niemodlin 03
Niemodlin04 Niemodlin05 Niemodlin06
Niemodlin07 Niemodlin08  

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM