Ruchomewięcej

Nieruchomewięcej

Archeologiawięcej
 

Dzięki systematycznym pracom konserwatorskim przy zabytkowym wyposażeniu we wpisanym na listę pomników historii kościele odpustowym pw. św. Anny w Oleśnie odnowiono kolejny cenny zabytek, pochodzący z 1741 r. barokowy obraz "Chrystus Dobry Pasterz". Prowadzone od lipca do września 2020 r. przez dyplomowaną konserwator dzieł sztuki mgr Renatę Szelwach prace konserwatorskie, oparte na uzgodnionym przez OWKZ programie, miały na celu odnowienie olejnego obrazu na podłożu drewnianym. Zakres prac obejmował: oczyszczenie powierzchni z zabrudzeń powierzchniowych, usunięcie miejscowych przemalowań, które stwierdzono w partii aureoli i perizonium oraz uzupełnienie ubytków zaprawy i retusz warstwy malarskiej. Drewniane podłoże zostało także zaimpregnowane, a na koniec powierzchnia obrazu została zabezpieczona werniksem. W trakcie prac zaakceptowano także propozycję uestetycznienia pozbawionej jakiegokolwiek opracowania kolorystycznego ramy obrazu.
Prace konserwatorskie przy obrazie były dotowane przez OWKZ w ramach udzielonych w 2020 r. dotacji celowych na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
Zdjęcia wykonane w trakcie konserwacji przez Panią Renatę Szelwach ukazują stan obrazu przed rozpoczęciem prac, w jej trakcie oraz uzyskany efekt końcowy prac przy zabytku.

oprac. Anna Molenda

Fotografie z archiwum WUOZ-u w Opolu przedstawiają obraz przed konserwacją, w trakcie i po koknserwacji.

Olesno1 Olesno2 Olesno3

 Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM