Ruchomewięcej

Nieruchomewięcej

Archeologiawięcej
 

To następny cenny barokowy obiekt z kościoła parafialnego pw. św. św. Mikołaja i Franciszka Ksawerego w Otmuchowie po pracach konserwatorskich, wykonanych przez dyplomowaną konserwator dzieł sztuki, mgr Renatę Szelwach. Stworzony w 1696 r. przez Johanna Weinmanna z Ellwangen ołtarz boczny pw. św. Jana Chrzciciela jest ołtarzem bliźniaczym do odnowionego już ołtarza pw. św. Franciszka Ksawerego. Po wcześniejszym przeprowadzeniu badań stratygraficznych wykonawca rozpoczął prace konserwatorskie, które objęły: oczyszczenie powierzchni, podklejenie łusek polichromii i pozłoty, usunięcie wtórnych warstw malarskich. W trakcie demontażu ołtarza okazało się, że struktura drewna jest bardzo mocno osłabiona i zdegradowana przez drewnojady. Dlatego przeprowadzono dezynsekcję i impregnację drewna, wzmocnienie i naprawę połączeń stolarskich oraz wymianę zniszczonych elementów konstrukcyjnych. Po uzupełnieniu ubytków drewna i zaprawy wyretuszowano polichromię i uzupełniono złocenia w technice na mat i poler, z zachowaniem oryginalnego. Przeprowadzono także na podstawie zachowanych materiałów archiwalnych rekonstrukcję Dzieciątka Jezus. Podczas prac oczyszczających odnaleziono na tyłach kolumny i gzymsie odręczne podpisy wykonawców renowacji z 1858 r.

Konserwacji także poddano obraz „Ścięcie św. Jana Chrzciciela” poprzez oczyszczenie lica, usunięcie pożółkłego werniksu i starych retuszy, reperację płótna i uzupełnienie ubytków zaprawy bolusowej. Po wykonaniu dublażu i nabiciu płótna na nowe krosna wyretuszowano warstwę malarską i zabezpieczono ją werniksem.

W dalszym ciągu trwają prace konserwatorskie wyposażenia otmuchowskiego kościoła. Już wkrótce zostaną ukończone prace przy drzwiach do zakrystii południowej i północnej.

Otmuchw1 Otmuuchw3 Otmuchw2

 

 

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM