Ruchome



więcej

Nieruchome



więcej

Archeologia



więcej
 

Jeden z najstarszych zabytków znajdujący się w leżącym przy polsko-czeskiej granicy, we wschodniej części Gór Opawskich, kościele filialnym pw. Św. Marii Magdaleny w Krasnym Polu, wymagał pilnego podjęcia prac konserwatorskich. Renesansowa płyta nagrobna Jana Kobyłki, upamiętniająca zmarłego w 1544 r. pana na Kobylem, z płaskorzeźbionym wizerunkiem rycerza i napisami w języku czeskim, została w okresie powojennym „odnowiona” poprzez pomalowanie farbą olejną, a niefachowe i niewłaściwe zabiegi, zwłaszcza uszczelniające działanie powłoki malarskiej i brak izolacji, powodowały niszczenie cennego zabytku. Stąd w okresie od sierpnia do października 2020 r. wykonana z piaskowca płyta poddawana była zabiegom konserwatorskim przez dyplomowaną konserwator dzieł sztuki Panią Dorotę Gryczewską. W pracowni konserwatorskiej przeprowadzono zabiegi dezynfekcji kamienia preparatem biobójczym i oczyszczono powierzchnię z warstw farby i zabrudzeń, w tym zamplamień po szkodliwym działaniu grzybów i farb. Piaskowiec odsolono oraz wzmocniono strukturalnie, a po naprawie uszkodzeń mechanicznych płytę przewieziono do kościoła i zamontowano we wnęce w ścianie przedsionka kościoła. Zdjęcia ukazują stan płyty przed rozpoczęciem prac oraz uzyskany efekt końcowy prac przy zabytku (fotografie powykonawcze mgr Dorota Gryczewska).
Prace konserwatorskie przy płycie nagrobnej Jana Kobyłki były dotowane przez OpolskiegoWojewódzkiego Konserwatora Zabytków w ramach udzielonych w 2020 r. dotacji celowych na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

oprac.Anna Molenda

Fotografie autorstwa D. Gryczewskiej: 1-2 przed konserwacją płyty, 3-5 po konserwacji.

Krasne1 Krasne2 Krasne mini
Krasne4 Krasne5  

 Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM