Ruchomewięcej

Nieruchomewięcej

Archeologiawięcej
 

Dzisiaj zostały odebrane prace konserwatorskie prowadzone przy tabernakulum i mensie ołtarza głównego, znajdującego się w kościele parafialnym pw. Zwiastowania NMP w Biskupowi. Ten jednonawowy, wybudowany w 1 ćw. XIV w. kościół kryje w sobie głównie barokowe wyposażenie pochodzące z czasów przebudowy w 1770 r. Dzięki staraniom obecnego Proboszcza rozpoczęły się w bieżącym roku prace konserwatorskie przy powstałym w 1787 roku ołtarzu głównym. W pierwszym etapie poddano konserwacji tabernakulum i mensę ołtarza. Zgodnie z zatwierdzonym w pozwoleniu Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków programem prac opracowanym przez dyplomowaną konserwator dzieł sztuki, mgr Dorotę Gryczewską zostały przeprowadzone badania stratygraficzne, w trakcie których stwierdzono stan zachowania historycznych warstw malarskich i złoceń w celu określenia zakresu usuwania wtórnych warstw barwnych. Po zabiegach dezynsekcji i dezynfekcji, oczyszczeniu obiektu z zabrudzeń i przemalowań uzupełniono ubytki drewna i zaprawy oraz zaimpregnowano osłabione miejsca. Następnie zrekonstruowano na powierzchni mensy i tabernakulum barokową warstwę kolorystyczną na podstawie śladów pierwotnej polichromii. Natomiast na rzeźbach aniołów po oczyszczeniu pozostawiono jedyną istniejącą historyczną polichromię pochodzącą z XIX w. Elementy snycerskie zostały wyzłocone i wysrebrzone zgodnie z techniką oryginału.

Dzięki przeprowadzonej konserwacji tabernakulum i mensa odzyskały pierwotną estetykę.

oprac. Katarzyna Długosz-Niedbalec

Fotografie z archiwum WUOZ-u:

BISKUPW1 Biskupw2 Biskupw3
Biskupw4    

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM