Ruchomewięcej

Nieruchomewięcej

Archeologiawięcej
 

Teren województwa opolskiego jest nasycony zabytkami ruchomymi pochodzącymiz różnych epok stylowych, począwszy od średniowiecznych po zabytki neostylowe z XIX w.  i 1 połowy XX w. Do tej kategorii zabytków należą w szczególności dzieła sztuk plastycznych, rzemiosła artystycznego, sztuki użytkowej, ruchome obiekty techniki, w tym środki transportu, a także instrumenty muzyczne.

Do zabytków ruchomych zalicza się również elementy kształtujące krajobraz kulturowy, takie jak niekubaturowe kapliczki przydrożne, krzyże, wolnostojące pomniki i figury, wśród których najliczniej reprezentowane są rzeźbiarskie wizerunku świętych. Najbardziej popularny z nich na obszarze Opolszczyzny to św. Jan Nepomucen, kanonik z Pragi, którego kult został rozpowszechniony dla potrzeb kontrreformacji od końca XVII wieku na terenie Czech i innych krajów europejskich. Jedne z najwcześniejszych realizacji rzeźbiarskich tego świętego znajdują się miedzy innymi w Łące Prudnickicj (1712), Brzegu (1722), Opawicy (1724), Izbicku (1729), Kałkowie (1729). Odrębną, specyficzną grupę omawianych zabytków ze względu na ich problematyczną ruchomość stanowią malowidła ścienne, w tym nierzadko o unikalnych wartościach historycznych i artystycznych, jak na przykład zespoły gotyckich polichromii tzw. szlaku brzeskiego (Krzyżowice, Małujowice, Pogorzela, Strzelniki).

Z rozpoznania terenowego wynika, iż największa ilość zabytków ruchomych jest skupiona w obiektach sakralnych, tj. kościołach i kaplicach. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują nielicznie zachowane przykłady dzieł snycerskich o proweniencji gotyckiej oraz jednolite pod względem stylowym wyposażenia wnętrz sakralnych, w większości barokowe z XVII i XVIII wieku oraz XIX-wieczne, nawiązujące w opracowaniu formalnym do stylów historycznych, głównie gotyku. Mniejszy procent omawianej substancji zabytkowej zachował się we wnętrzach kapliczek przydrożnych, budynków pałacowych i dworskich oraz użyteczności publicznej.

Obecnie w ewidencji zabytków województwa opolskiego, znajduje się w formie kart ewidencyjnych 14.385 obiektów, z których 7.551 zostało dotychczas objętych wpisem do rejestru zabytków na wniosek ich właścicieli lub z urzędu. Wspomniana liczba ewidencji i rejestru nie jest zamknięta, corocznie jest powiększana o zabytki z różnych, wyżej wymienionych kategorii. 

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM