Ruchomewięcej

Nieruchomewięcej

Archeologiawięcej
 

chrzcielnica byczyna014 listopada 2015 r. Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków wraz z pracownikami Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków dokonała odbioru końcowego prac konserwatorskich przy barokowej chrzcielnicy znajdującej się w kościele parafialnym pw. św. Trójcy i NMP w Byczynie. Drewniana, polichromowana i złocona chrzcielnica pochodząca z XVIII w. stanowi część barokowego wyposażenia wybudowanego w 1767 r. w tym stylu kościoła parafialnego. Półkolista, puklowana czasza chrzcielnicy przechodzi w róg obfitości, który jest podtrzymywany przez stojącego anioła. Na pokrywie znajduje się rzeźbiarska grupa przedstawiająca chrzest Jezusa w Jordanie, spięta wolutami z wici akantu. Zwieńczeniem wolut jest rzeźba Boga Ojca i Gołębicy na obłokach. Ze względu na swoje walory artystyczne i historyczne chrzcielnica została wpisana do rejestru zabytków ruchomych województwa opolskiego.

 

Zrealizowane przez mgr Jolantę Dudałę, dyplomowaną konserwator dzieł sztuki w 2015 roku prace konserwatorskie polegały na wykonaniu dezynsekcji i miejscowej impregnacji drewna oraz uzupełnieniu ubytków drewna i zapraw. Na podstawie badań stratygraficznych zostały usunięte przemalowania i zrekonstruowane pierwotne warstwy kolorystyczne oraz złocenia i srebrzenia. Została także zaprojektowana i wykonana nowa podstawa chrzcielnicy, stylistycznie dopasowana do zabytku. Przeprowadzenie wyżej wymienionych prac było możliwe dzięki dotacji Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

oprac. Katarzyna Długosz-Niedbalec

Chrzcielnica przed konserwacją

 chrzcielnica byczyna02 chrzcielnica byczyna03

(fot. J. Dudała)

i po konserwacji

 chrzcielnica byczyna02 chrzcielnica byczyna03

(fot. Archiwum WUOZ-u w Opolu) 

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM