Ruchomewięcej

Nieruchomewięcej

Archeologiawięcej
 

zegar paczkow01Na przełomie lipca i sierpnia 2015 r. podczas prac remontowych przy renesansowej wieży ratusza w Paczkowie pod metalowa XIX-wieczną tarczą zegara odkryto kamienną tarczę zegara mechanicznego pochodzącego z czasu powstania ratusza. Zbudowany w latach 1550-1552 z fundacji biskupa Baltazara Promnitza ratusz został przebudowywany w 1821-22 w stylu późnoklasycystycznym, a następnie odnowiony w 1863 i 1911-12. Datę 1552 upamiętniającą zakończenie pierwszej budowy ratusza odczytano również na odkrytej na południowej ścianie wieży kamiennej tarczy zegarowej.

Jeszcze w trakcie remontu wieży paczkowskiego ratusza podjęto prace konserwatorskie przy nowo odsłoniętej kamiennej tarczy zegara. Na podstawie badań stratygraficznych dyplomowani konserwatorzy dzieł sztuki mgr Dorota Gryczewska i mgr Sebastian Wójcik przeprowadzili działania konserwatorskie, które miały na celu przywrócenie walorów artystycznych i ekspozycyjnych. Po oczyszczeniu powierzchni zdezynfekowano i wzmocniono kamienne podłoże, sklejając pęknięcia i uzupełniając ubytki zaprawą mineralną imitującą piaskowiec. Posiłkując się opracowaniami historycznymi i technicznymi, konserwatorzy odtworzyli ubytek w miejscu montażu mechanizmu zegarowego oraz zrekonstruowali warstwy malarskie i wskazówkę.

12 października 2015 r. odbył się odbiór końcowy prac konserwatorskich przez przedstawicieli Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który wsparł finansowo rekonstrukcję i konserwację renesansowej tarczy zegara.

Dopiero po gruntownej naprawie mechanizmu renesansowy zegar godzinowy z jedną wskazówką będzie odmierzał czas i wybijał godziny 2016 roku.

oprac. Katarzyna Długosz-Niedbalec

Przed konserwacją

zegar paczkow02 zegar paczkow03

(fot. UM Paczków) (fot. TVP Opole)

i po konserwacji

zegar paczkow04 zegar paczkow05

(fot. z Archiwum WUOZ-u)

 

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM