W środę (15.03.2017 r.) w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wpisania przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę dziesięciu obiektów zabytkowych na listę pomników historii. Za zabytki o wyjątkowym znaczeniu dla historii i kultury Polski uznano:

  • Radiostację w Gliwicach – wybudowana w 1935 r. przez firmę Lorenz A.G. z Berlina-Tempelhof drewniana wieża o konstrukcji kratowej(wys. 110,7 m) stanowi ważny dokument myśli inżynieryjnej oraz unikatowe świadectwo rozwoju radiofonii;

  • Kościół ewangelicko-augsburski pw. Ducha Świętego w Jaworze – zwany Kościołem Pokoju, zbudowany w latach 1654-1655 wg projektu arch. Albrechta von Säbischa, stanowi wraz ze świątynią w Świdnicy największy barokowy budynek sakralny w Europie wzniesiony w konstrukcji szkieletowej;

  • Kościół pw. Nawiedzenia NMP w Klępsku – zbudowany w latach 1367-1377 stanowi przykład połączenia gotyckiego typu drewnianego kościoła wiejskiego oraz wczesnej świątyni protestanckiej z typowymi dla niej rozwiązaniami funkcjonalnymi i programem ideowym;

  • Żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew w Ozimku – wykonany w latach 1825-27 wg projektu najprawdopodobniej Carla Schotteliusa most o konstrukcji nośnej łańcuchowej, przewieszonej przez ażurowe pylony stanowi przykład najstarszej i jedynej na świecie tego typu konstrukcji mostowej zachowanej w oryginalnej formie i użytkowanej w ruchu pieszym i (ograniczonym) drogowym, jest istotnym świadectwem dziejów kultury przemysłowej i myśli technicznej pocz. XIX w.;

  • Założenie rezydencjonalno-urbanistyczne w Rydzynieprzykładem kompozycji wiążącej przestrzennie kilka sprzężonych osiowo elementów ukształtowanych w latach 1738-62 na podstawie urbanistyki barokowej wg projektu architekta Karola M. Frantza;

  • Katedrę pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika i św. Wacława Męczennika w Świdnicy – XIV-wieczna dawna fara miejska jest przykładem gotyckiego ukształtowania bryły charakterystycznego dla architektury śląskiej oraz barokowego wyposażenia i wystroju prezentującego ponadregionalną klasę artystyczną;

  • Zespół kościoła ewangelicko-augsburskiego pw. Świętej Trójcy w Świdnicy – zwany Kościołem Pokoju, zbudowany w latach 1656-1657 wg projektu arch. Albrechta von Säbischa, stanowi wraz ze świątynią w Świdnicy największy barokowy budynek sakralny w Europie wzniesiony w konstrukcji szkieletowej;

  • Pobenedyktyński zespół klasztorny na Świętym Krzyżu oraz przedchrześcijańskie obwałowania kamienne na Łysej Górze – pochodzące z 1 poł. XII w. opactwo jest świadkiem architektury romańskiej, gotyckiej, późnobarokowej i klasycystycznej, a także terenem, na którym znajduje się cenne stanowisko archeologiczne (wały kamienne ośrodka kultu pogańskiego datowane na IX-XI w.);

  • Zespół opactwa Benedyktynów w Tyńcu – ufundowane w 1044 r. opactwo benedyktyńskie jest cennym przykładem architektury romańskiej XI w. oraz miejscem, z którym związane są najwyższej klasy dzieła rzemiosła artystycznego i sztuki iluminacji ksiąg;

  • Zespół opactwa Cystersów w Wąchocku – założone pod konie XII w. opactwo stanowi przykład współistnienia architektury późnoromańskiej z rozwiązaniami gotyckimi, wprowadzanymi w XIII w. przez zakon cysterski.

O prezentowanych pomnikach historii, które wzbogaciły w tym roku dotychczasową listę 60 zabytków szczególnej rangi, prezydent powiedział: Każdy z tych obiektów jest elementem bezcennym, każdy niesie w sobie wielką historię, każdy jest w jakimś sensie perłą i myśli technicznej i architektury, dziełem inżynierskim, a także z całą pewnością można powiedzieć, że jest przejawem twórczości artystycznej. W każdym z tych obiektów jest artyzm, są wśród nich obiekty starsze, które mają tyle lat historii, że widziały całe dzieje Rzeczypospolitej, 1150 lat naszej historii poczynając od Chrztu Polski, poprzez te, które są znacznie młodsze, a nie mniej są świadectwem dziejów, ważnych dla naszej historii wydarzeń, nie tylko dla społeczności lokalnych, ale dla całej Polski symbolem tego, co w naszych dziejach istotne.  (za PREZYDENT.PL)

Po przemówieniach Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego nastąpiło uroczyste wręczenie właścicielom wyżej wymienionych zabytkowych obiektów rozporządzeń, a wśród nich Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie uznania za pomnik historii „Ozimek - żelazny łańcuchowy most wiszący na rzece Mała Panew”.

oprac. Katarzyna Długosz-Niedbalec

Zdjęcia z Pałacu Prezydenckiego z uroczystości wpisania 10 zabytków na listę pomników historii. Zdjęcia 1-8, aut. E. Molak, zdjęcia 9-10, aut. NID w Opolu.

Wpisanie zabytkw na list pomnikw historii fot. E. Molak.jpg2 Wpisanie zabytkw na list pomnikw historii fot. E. Molak.jpg3 Wpisanie zabytkw na list pomnikw historii fot. E. Molak.jpg4
Wpisanie zabytkw na list pomnikw historii fot. E. Molak.jpg5 Wpisanie zabytkw na list pomnikw historii fot. E. Molak.jpg7 Wpisanie zabytkw na list pomnikw historii fot. E. Molak.jpg6 Wpisanie zabytkw na list pomnikw historii fot. E. Molak.jpg9
Wpisanie zabytkw na list pomnikw historii fot. E. Molak.jpg10.jpg ten Wpisanie zabytkw na list pomnikw historii fot. NID Opole Wpisanie zabytkw na list pomnikw historii fot. NID Opole.jpg2

 

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

oik2012okladka

W Opolskim Informatorze Konserwatorskim z 2012 r. można Więcej >>

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM