Obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków odbyły się w Muzeum Diecezjalnym w Opolu 27 kwietnia 2017 r. Przybyli na uroczystość goście, wśród których byli przedstawiciele wojewody oraz osoby związane ze środowiskami konserwatorskimi, artystycznymi i architektonicznymi, wysłuchali dwóch interesujący wykładów bogato zilustrowanych materiałem fotograficznym. Referaty dr inż. arch. Moniki Adamskiej „Dwa gmachy urzędu opolskiej rejencji. Od XIX-wiecznego klasycyzmu do modernizmu okresu międzywojennego” oraz Jerzego Skarbka „Prace restauratorskie odcinka miejskiego muru obronnego Opola przy ul. Jana Łagnowskiego” nawiązywały do obchodów 800-lecia lokacji miasta Opola.

            Podczas uroczystości Wicewojewoda Opolski Violetta Porowska oraz Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków Elżbieta Molak wręczyły odznaki „Za opiekę nad zabytkami” przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego. Ustanowiona 15 lutego 1962 r. odznaka w formie dwustopniowej (srebrnej i złotej) jest nadawana za utrzymywanie dóbr kultury zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami, projektowanie i wykonywanie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy dobrach kultury, prowadzenie prac archeologicznych i wykopaliskowych, dokumentowanie dóbr kultury i prowadzenie badań naukowych związanych z ich konserwacją, przeciwdziałanie zagrożeniom dóbr kultury, popularyzację zagadnień związanych z działalnością konserwatorską.

Srebrne odznaki zostały przyznane Pani Janinie Słodkowskiej za zaangażowanie w ratowanie zabytkowych kamienic w Kluczborku i Panu Jerzemu Skarbkowi za działalność społeczną oraz przeprowadzone prace badawcze i konserwatorskie, które przyczyniły się do uratowania i wyeksponowania wartości zabytkowej wielu cennych obiektów Opolszczyzny.

Złote odznaki przyznano Pani dr Joannie Banik za duże zaangażowanie w promocję dziedzictwa kulturowego Śląska oraz Panu Andrzejowi Kałamarzowi za działalność na rzecz ratowania zabytków na terenie miasta Głogówka i poszczególnych sołectw gminy.

            Ostatnim punktem obchodów MDOZ było zwiedzanie wystaw w nowo odremontowanym Muzeum Diecezjalnym w Opolu.

oprac. Katarzyna Długosz-Niedbalec

 

Zdjęcia z obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Muzeum Diecezjalnym w Opolu, fot. Szymona Ozimka i Mirosława Leśniewskiego.

MDOZ w Opolu1JPG MDOZ w Opolu2JPG MDOZ w Opolu3JPG
MDOZ w Opolu4JPG MDOZ w Opolu5JPG MDOZ w Opolu6JPG
MDOZ w Opolu8JPG MDOZ w Opolu16JPG  MDOZ w Opolu9JPG
 MDOZ w Opolu10JPG  MDOZ w Opolu11JPG  MDOZ w Opolu15JPG
 MDOZ w Opolu12JPG  MDOZ w Opolu13JPG  MDOZ w Opolu14JPG

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

oik2012okladka

W Opolskim Informatorze Konserwatorskim z 2012 r. można Więcej >>

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM