Zorganizowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Miasto Zamość obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków odbędą się w dniach 18-19 kwietnia 2018 r. w Zamościu. Patronat honorowy nad MDOZ objęli:
prof. Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków, prof. Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski, oraz Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego.

W ramach obchodów MDOZ przygotowano kilka wydarzeń poświęconych popularyzacji ochrony dziedzictwa kulturowego. 18 kwietnia 2018 br. zostanie zaprezentowana premiera filmu „Krajobraz mojego miasta”, który jest elementem kampanii społecznej. Jej celem jest zwrócenie uwagi na estetykę przestrzeni miejskiej oraz chaos reklamowy szpecący nasze najbliższe otoczenie. Film stanowi część kompleksowego projektu zachęcającego do zmian w krajobrazie polskich miast. Jego celem jest zwiększenie świadomości i poczucia odpowiedzialności władz samorządowych za ochronę dziedzictwa lokalnego. Przedstawia on zagadnienia związane z zarządzaniem przestrzenią publiczną: miejscami pamięci, zielenią, reklamami zewnętrznymi oraz szeroko pojętą ochroną miejsc zabytkowych.
Uroczysta Gala Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, która rozpocznie się o godzinie 19.00, zostanie poprzedzona spotkaniem tematycznym, poświęconym obiektom nominowanym do nagrody w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków Zabytek Zadbany. Spotkanie z udziałem właścicieli nominowanych zabytków, przedstawicielami jury i służbami konserwatorskimi będzie okazją do dyskusji o warunkach i efektach prac konserwatorskich ocenianych w tegorocznej edycji konkursu.

              
Podczas gali nastąpi  rozstrzygnięcie 43. edycji konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków na Zabytek Zadbany oraz wręczenie dyplomów i statuetek jego laureatom. Konkurs, adresowany do właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, ma na celu szeroką promocję opieki nad dziedzictwem kulturowym i upowszechnianie najlepszych wzorów właściwego utrzymania i zagospodarowania obiektów zabytkowych. 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

oik2012okladka

W Opolskim Informatorze Konserwatorskim z 2012 r. można Więcej >>

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM