Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wpisania do rejestru zabytków zespołu zabudowań dawnej fabryki papieru i celulozy, późniejszej Kozielskiej Fabryki Maszyn KOFAMA w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Portowej, na działkach nr 2645/9, 2645/12, 2645/14, 2645/16, 2645/17, 2645/19, 2645/23, 2645/25, 2645/27, 2645/29, 2645/30, 2645/31, 2645/32, gm. Kędzierzyn-Koźle, pow. kozielski.

Zawiadomienie zostało opublikowane dn.27.04.2018 r.

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

oik2012okladka

W Opolskim Informatorze Konserwatorskim z 2012 r. można Więcej >>

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM