W dniu 27 czerwca 2018 r. Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków otoczenia drewnianego kościoła pątniczego pw. św. Anny w Olesnie, gm. Olesno, pow. oleski. Otoczenie kościoła, będące w granicach historycznego cmentarza obejmuje XIX-wieczne ceglane słupy dawnego ogrodzenia cmentarnego, kaplicę wotywną barona von Reiswitz, kaplicę cmentarną, historyczne nagrobki oraz aleje.

Decyzja o wpisie do rejestru zabytków otoczenia kościoła pw. św. Anny

Fotografie z archiwym WUOZ-u w Opolu

Olesno koci w. Anny 6ten2 Olesno koci w. Anny 2ten Olesno koci w. Anny 5.ten
Olesno koci w. Anny 3ten Olesno koci w. Anny 9.ten Olesno koci w. Anny 10.ten
Olesno koci w. Anny 4.ten Olesno koci w. Anny.ten Olesno koci w. Anny 7.ten

 

 

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

oik2012okladka

W Opolskim Informatorze Konserwatorskim z 2012 r. można Więcej >>

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM