Dnia 6 listopada 2019 r. odbyło się Łambinowickie Spotkanie Muzealne pt. „Poszukiwanie, odkrywanie, zabezpieczanie – archeologia współczesności i jej wyzwania”. Prelegentami byli Grzegorz Molenda – kierownik Wydziału Zabytków Archeologicznych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu, Mirosław Leśniewski – specjalista ds. Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej w Opolu oraz archeolodzy z Muzeum Powiatowego w Nysie: Krzysztof Dobrzański i Mariusz Krawczyk. Przedstawiciel Opolskiego konserwatora Zabytków poinformował uczestników spotkania o obowiązujących przepisach prawnych dotyczących ochrony zabytków. Przypomniał, że osoby, które posługują się wykrywaczami metali w trakcie poszukiwań, muszą uzyskać pozwolenie konserwatora zabytków. Dodatkowo G. Molenda podkreślił, że nadrzędnym celem wszelkich działań poszukiwawczych powinna być ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego. Na ten temat dyskusję kontynuował Mirosław Leśniewski przy okazji prezentacji swoich wyników poszukiwań: niemieckiego hełmu, fragmentu granatu, łuski po pocisku i klamry wojskowego pasa. Archeolog Mariusz Krawczyk zrelacjonował przebieg prac eksploracyjnych przeprowadzonych na terenie Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach. Szczególną uwagę zwrócił na metodykę działań. Krzysztof Dobrzański opisał odkryciach, jakich był świadkiem podczas archeologicznych prac wyprzedzających budowę parkingu podziemnego w Nysie. Obaj prelegenci wyrazili swoje uznanie dla zaangażowania grupy poszukiwaczy ze Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Triskelion i Stowarzyszenia Historycznego Piast, która brała udział w pracach na terenie Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach.

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM