Konferencja „Turystyka dziedzictwa kulturowego” na zamku w Mosznej

W dniu 3 grudnia 2019 r. na zamku w Mosznej odbyła się konferencja „Turystyka dziedzictwa kulturowego”, zorganizowana przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Udział w niej wzięli przedstawiciele jednostek samorządowych, organizacji turystycznych i instytucji kultury, właściciele i opiekunowie zabytków.

W trakcie konferencji Tomasz Ganczarek – Prezes Zamku Moszna sp. z o.o. opisał turystyczny sukces zamku w Mosznej, na który ogromny wpływ miał sposób zarządzania i konsekwentnie prowadzone prace konserwatorskie, przywracające blask rezydencji Tiele-Wincklerów. Wioletta Łabuda-Iwaniak z Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie wskazała na potencjał tkwiący w zabytkach uznanych za pomnik historii w promowaniu terenu i rozwoju turystyki kulturowej. Nadanie zabytkowi rangi pomnika historii gwarantuje najwyższą wartość kulturową i jest zachętą do zwiedzania tego zabytkowego obiektu. Dodatkowo przez zaprojektowanie szlaku turystycznego, który nie tylko ukazuje walory artystyczne i historyczne pomnika historii, ale także sąsiadujących z nim zabytków, można zachęcić turystów do odwiedzenia innych zabytkowych obiektów oraz mniej znanych zakątków regionu.

Przedstawiciele Kurii Diecezjalnej w Opolu Agnieszka Węsiora i Karol Fromont zaprezentowali założenia turystyki sakralnej, która łączy turystykę religijno-poznawczą z turystyką pielgrzymkową oraz komercyjną. Prelegenci wskazali, że nadrzędnym celem turystyki sakralnej jest ukazanie chrześcijaństwa w kontekście istniejącego dziedzictwa kulturowego. Dzięki poznaniu m.in. kościołów, kapliczek, cmentarzy czy klasztorów oraz możliwości skorzystania z bazy noclegowej na terenie obiektu sakralnego lub w jego pobliżu, np. w Ośrodku Formacyjno-Wypoczynkowym „Rybak”, znajdującym się nieopodal świątyni w Głębinowie czy Dom Pielgrzyma na Górze Świętej Anny, można spotkać się z chrześcijaństwem bez jakiegokolwiek zobowiązania. W ramach wspólnego projektu unijnego z programem INTERREG 2014-2020 powstał m.in. dokument programowy Strategia Turystyki Sakralnej, edukacyjna gra planszowa „Pielgrzym – szlakiem zabytków pogranicza śląsko-morawskiego”, osiem filmów edukacyjnych, przedstawiających świątynie ważne zarówno dla wiernych, jak i dla dziedzictwa kulturowego. Inną zaprezentowaną na konferencji ofertą turystyki sakralnej była wydana książka „Sacrum ukryte w drewnie. Kościoły drewniane ziemi opolskiej w fotografii Andrzeja Nowaka”, a także umieszczane przy zabytkach kody QR umożliwiające wysłuchanie historii kościoła, np. w Jemielnicy.

Joanna Kardasińska, Prezes Fundacji Zamek Niemodlin 1331 przybliżyła zebranym ideę, która przyświeca zapoczątkowanemu w 2018 r. projektowi Opolski Szlak Zamki i Pałace. Z inicjatywy Fundacji na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin do projektu przystąpiło jedenaście zabytkowych obiektów z regionu: Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, Zamek w Dąbrowie Niemodlińskiej, Zamek w Głogówku, Pałac Jakubus, Zamek Moszna, Zamek Książęcy w Niemodlinie, Zamek w Otmuchowie, Pałac Sulisław, Pałac Większyce, Wieża Piastowska w Opolu oraz Zamek w Rogowie Opolskim, które dzięki swojemu zabytkowemu charakterowi oraz wzajemnej współpracy związanej z infrastrukturą hotelową i wypoczynkowo-zdrowotną promują bogatą w zabytki Opolszczyznę.

Piotr Mielec, Dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, omawiając dziedzictwo poprzemysłowe i zabytki techniki, zauważył, że obiekty przemysłowe mogą być cennym walorem turystycznym. Coraz większe grupy turystów chcą poznać losy mieszkańców danego regionu, ich zwyczaje, ubiór, religię etc., a to przecież jest nierozerwalnie związane z dziedzictwem przemysłowym, będącym niejako zapisem dziejów cywilizacji ze szczególnym uwzględnieniem procesów technicznych i technologicznych. Takie obiekty, jak stare browary, dawne wieże ciśnień, elektrownie, kuźnie, tartaki, cegielnie i zabudowania fabryczne, gazownie, młyny, które często nie zachowały zabytkowego wyposażenia, stanowią coraz częściej dostrzegany element dziedzictwa kulturowego. Świadomość wartości dziedzictwa przemysłowego lat minionych może być ogromną zachętą do tworzenia szlaków wiodących po zabytkach techniki, jak i korzystania z nich.

Na zakończenie konferencji zaprezentowano aplikacje multimedialne: grę miejską „Warownia opolska” oraz atlas-przewodnik „Skarby Opolszczyzny”, które w nowoczesny sposób promują region i dziedzictwo kulturowe Opola.

oprac.Katarzyna Długosz-Niedbalec, fot. Elżbieta Molak

Konferencja MOSZNA3 Konferencja MOSZNA4 KonferencjaMOSZNA5
KonferencjaMOSZNA7 KonferencjaMOSZNA9 KonferencjaMOSZNA11
KonferencjaMOSZNA15 KonferencjaMOSZNA16 KonferencjaMOSZNA20
KonferencjaMOSZNA21    

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM