Miejsce Pamięci Narodowej w Łambinowicach decyzją Komisji Europejskiej uzyskało tytuł Znaku Dziedzictwa Europejskiego 2019 (ZDE) i tym samym zostało uznane za obiekt dziedzictwa kulturowego, które – podobnie jak Stocznia Gdańska, Unia Lubelska, Konstytucja 3 Maja oraz cmentarz wojenny nr 123 Łużna-Pustki z okresu I wojny światowej – odegrało szczególną rolę w kształtowaniu historii i kultury Europy oraz rozwoju wartości stanowiących fundament integracji europejskiej.

           Lista Dziedzictwa Europejskiego została zainicjowana przez Francję podczas Europejskich Spotkań Kulturalnych, które odbyły się w Granadzie w kwietniu 2006 roku. Lista, stworzona na wzór słynnej listy UNESCO, służy tworzeniu swoistej mapy miejsc i obiektów istotnych dla tożsamości europejskiej i przez to wzmacniających tę tożsamość. Znak Dziedzictwa Europejskiego otrzymują te obiekty, zarówno materialne jak i niematerialne, które posiadają zasadnicze znaczenie dla historii i dziedzictwa kulturowego Europy.
Wśród pierwszych obiektów zgłoszonych do Listy Dziedzictwa Europejskiego znajdowały się m.in. Akropol, opactwo w Cluny, Mur Berliński, dom Roberta Schumanna we Francji, Akademia Muzyczna im. Franciszka Liszta w Budapeszcie, Pałac Pokoju w Hadze.
          Łambinowickie Miejsce Pamięci Narodowej jest obszarem stworzonym przez cmentarze wojenne: Stary Cmentarz Jeniecki, głównie z grobami z 1871 r. oraz z lat 1914–1919, Cmentarz Jeńców Radzieckich z masowymi mogiłami oraz Pomnik Martyrologii Jeńców Wojennych, poświęcony wszystkim jeńcom alianckim Lamsdorf z lat 1939-1945, a także Cmentarz Ofiar Obozu Pracy 1945–1946 oraz tereny po obozie jenieckim z wojny prusko-francuskiej (1870-71), z I wojny światowej, dla imigrantów niemieckich (1921-24), dla jeńców z II wojny światowej i dla ludności niemieckiej oczekującej na przesiedlenie do Niemiec (1945-46).

Jest to miejsce uświadamiające współczesnym europejskim społeczeństwom jak czas wojen, przemoc, łamanie praw człowieka przez dyskryminację etniczną i religijną oraz negację wolności i równości niszczy relacje międzyludzkie, powoduje traumę i rzeszę ofiar.

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych nie ma odpowiednika wśród europejskich muzeów, ponieważ nie tylko upamiętnia ofiary z wielu krajów Europy (i świata), ale również dzięki zgromadzonej dokumentacji zbrodni wojennych przestrzega przed takimi systemami totalitarnymi, jak faszyzm i komunizm.

Uhonorowanie Znakiem Dziedzictwa Europejskiego Łambinowickiego Miejsca Pamięci Narodowej ukazuje wspólną historię Europy oraz potrzebę respektowania praw człowieka i jego europejskiego dziedzictwa kulturowego.

(oprac. Katarzyna Długosz-Niedbalec)

Fotografie z archiwum WUOZ-u w Opolu.

ambinowiceZDE9 ambinowiceZDE1 ambinowiceZDE5
ambinowiceZDE2 ambinowiceZDE3 ambinowiceZDE4
ambinowiceZDE6 ambinowiceZDE7 ambinowiceZDE8

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM