W dniu 23.04.2020 r. zgłoszono prawdopodobne odkrycie grobu podczas prac działkowych w Opolu. W tym samym dniu pracownicy Wydziału Zabytków Archeologicznych WUOZ-u udali się na miejsce odkrycia, aby przeprowadzić oględziny. Jednak ze względu na zły stan zachowania grobu podjęli się eksploracji naruszonego obiektu archeologicznego. Okazał się nim być grób jamowy ciałopalny przypisany kulturze przeworskiej i datowany prawdopodobnie na 2 połowę II wieku n.e. W skład wyposażenia grobowego wchodziły fragmenty kilku naczyń (niektóre zdobione), w tym też wtórnie przepalonych, gliniany przęślik oraz przedmioty żelazne w postaci 2 zapinek, noża, fragmentów okucia szkatułki i klucza do niej. Wszystko wskazuje na to, że szczątki kostne odkryte w grobie należały do kobiety. Bliższych danych można się spodziewać po analizie antropologicznej. 

Grb1 Grb1a Grb2
Grb4 Grb5 Grb6

 

Warto wspomnieć, że rok wcześniej na sąsiednim polu ten sam odkrywca grobu znalazł miecz rzymski datowany na 2 połowę II wieku n.e., który został przekazany do Muzeum Śląska Opolskiego i po konserwacji znajduje się na wystawie stałej. Więcej można przeczytać na stronie https://www.facebook.com/MuzeumOpole/posts/3176477869054281

Jednocześnie chcielibyśmy podziękować znalazcy za obywatelską postawę i zgłoszenie do tut. Urzędu. Należy przypomnieć, że w przypadku odkrycia przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, należy wstrzymać się od podejmowania się wszelkich działań i niezwłocznie zawiadomić o tym Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Opolu.  [oprac. Grzegorz Molenda, Marta Tobiasz]

 

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM