Rozpoznane polichromie przedstawiające Męczeństwo na górze Ararat, Oblicze Chrystusa przy cyborium oraz Vir Dolorum (Chrystusa Boleściwego) znajdują się w kościele filialnym pw. Wniebowstąpienia Pańskiego w Krzyżowicach. Późnogotyckie malowidła pochodzą z 1 połowy XV w. i zdobią północną, południowo-wschodnią i południową ścianę prezbiterium. Oprócz wymienionych wyżej scen można jeszcze odnaleźć wizerunek św. Jerzego oraz przedstawienie Pokłonu Trzech Króli i Ukrzyżowania. Niniejsze polichromie są dziełem Mistrza Brzeskich Pokłonów Trzech Króli, zwanym także Mistrzem z Brzegu, który tworzył w okolicach Brzegu. Dzięki jego talentowi powstał największy zespół średniowiecznych malowideł, tworzący tzw. Szlak Polichromii Brzeskich, unikalny w skali europejskiej. Rozpoczyna się on od kościoła pw. św. Mikołaja w Brzegu i wiedzie przez Brzezinę, Zielęcice, Małujowice, Łukowice Brzeskie, Bierzów, Przylesie, Obórki, Krzyżowice, Pogorzelę, Gierszowice, Łosiów, Strzelniki i Kruszynę. Szlak nie obejmuje jednak wszystkich miejscowości, w których odkryto ślady średniowiecznych malowideł.

W okresie reformacji malowidła Mistrza z Brzegu w większości zatynkowano i prawdopodobnie dzięki temu przetrwały do dnia dzisiejszego. Odkrywać zaczęto je po II wojnie światowej.

Krzyzowice koci2 Krzyowice koci1

 Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM