Konferencja "Turystyka dziedzictwa kulturowego" na zamku w Mosznej

Konferencja „Turystyka dziedzictwa kulturowego” na zamku w Mosznej

W dniu 3 grudnia 2019 r. na zamku w Mosznej odbyła się konferencja „Turystyka dziedzictwa kulturowego”, zorganizowana przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Udział w niej wzięli przedstawiciele jednostek samorządowych, organizacji turystycznych i instytucji kultury, właściciele i opiekunowie zabytków.

W trakcie konferencji Tomasz Ganczarek – Prezes Zamku Moszna sp. z o.o. opisał turystyczny sukces zamku w Mosznej, na który ogromny wpływ miał sposób zarządzania i konsekwentnie prowadzone prace konserwatorskie, przywracające blask rezydencji Tiele-Wincklerów. Wioletta Łabuda-Iwaniak z Narodowego Instytutu Dziedzictwa w Warszawie wskazała na potencjał tkwiący w zabytkach uznanych za pomnik historii w promowaniu terenu i rozwoju turystyki kulturowej. Nadanie zabytkowi rangi pomnika historii gwarantuje najwyższą wartość kulturową i jest zachętą do zwiedzania tego zabytkowego obiektu. Dodatkowo przez zaprojektowanie szlaku turystycznego, który nie tylko ukazuje walory artystyczne i historyczne pomnika historii, ale także sąsiadujących z nim zabytków, można zachęcić turystów do odwiedzenia innych zabytkowych obiektów oraz mniej znanych zakątków regionu.

Przedstawiciele Kurii Diecezjalnej w Opolu Agnieszka Węsiora i Karol Fromont zaprezentowali założenia turystyki sakralnej, która łączy turystykę religijno-poznawczą z turystyką pielgrzymkową oraz komercyjną. Prelegenci wskazali, że nadrzędnym celem turystyki sakralnej jest ukazanie chrześcijaństwa w kontekście istniejącego dziedzictwa kulturowego. Dzięki poznaniu m.in. kościołów, kapliczek, cmentarzy czy klasztorów oraz możliwości skorzystania z bazy noclegowej na terenie obiektu sakralnego lub w jego pobliżu, np. w Ośrodku Formacyjno-Wypoczynkowym „Rybak”, znajdującym się nieopodal świątyni w Głębinowie czy Dom Pielgrzyma na Górze Świętej Anny, można spotkać się z chrześcijaństwem bez jakiegokolwiek zobowiązania. W ramach wspólnego projektu unijnego z programem INTERREG 2014-2020 powstał m.in. dokument programowy Strategia Turystyki Sakralnej, edukacyjna gra planszowa „Pielgrzym – szlakiem zabytków pogranicza śląsko-morawskiego”, osiem filmów edukacyjnych, przedstawiających świątynie ważne zarówno dla wiernych, jak i dla dziedzictwa kulturowego. Inną zaprezentowaną na konferencji ofertą turystyki sakralnej była wydana książka „Sacrum ukryte w drewnie. Kościoły drewniane ziemi opolskiej w fotografii Andrzeja Nowaka”, a także umieszczane przy zabytkach kody QR umożliwiające wysłuchanie historii kościoła, np. w Jemielnicy.

Joanna Kardasińska, Prezes Fundacji Zamek Niemodlin 1331 przybliżyła zebranym ideę, która przyświeca zapoczątkowanemu w 2018 r. projektowi Opolski Szlak Zamki i Pałace. Z inicjatywy Fundacji na rzecz Zamku Książęcego Niemodlin do projektu przystąpiło jedenaście zabytkowych obiektów z regionu: Zamek Piastów Śląskich w Brzegu, Zamek w Dąbrowie Niemodlińskiej, Zamek w Głogówku, Pałac Jakubus, Zamek Moszna, Zamek Książęcy w Niemodlinie, Zamek w Otmuchowie, Pałac Sulisław, Pałac Większyce, Wieża Piastowska w Opolu oraz Zamek w Rogowie Opolskim, które dzięki swojemu zabytkowemu charakterowi oraz wzajemnej współpracy związanej z infrastrukturą hotelową i wypoczynkowo-zdrowotną promują bogatą w zabytki Opolszczyznę.

Piotr Mielec, Dyrektor Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, omawiając dziedzictwo poprzemysłowe i zabytki techniki, zauważył, że obiekty przemysłowe mogą być cennym walorem turystycznym. Coraz większe grupy turystów chcą poznać losy mieszkańców danego regionu, ich zwyczaje, ubiór, religię etc., a to przecież jest nierozerwalnie związane z dziedzictwem przemysłowym, będącym niejako zapisem dziejów cywilizacji ze szczególnym uwzględnieniem procesów technicznych i technologicznych. Takie obiekty, jak stare browary, dawne wieże ciśnień, elektrownie, kuźnie, tartaki, cegielnie i zabudowania fabryczne, gazownie, młyny, które często nie zachowały zabytkowego wyposażenia, stanowią coraz częściej dostrzegany element dziedzictwa kulturowego. Świadomość wartości dziedzictwa przemysłowego lat minionych może być ogromną zachętą do tworzenia szlaków wiodących po zabytkach techniki, jak i korzystania z nich.

Na zakończenie konferencji zaprezentowano aplikacje multimedialne: grę miejską „Warownia opolska” oraz atlas-przewodnik „Skarby Opolszczyzny”, które w nowoczesny sposób promują region i dziedzictwo kulturowe Opola.

oprac.Katarzyna Długosz-Niedbalec, fot. Elżbieta Molak

Konferencja MOSZNA3 Konferencja MOSZNA4 KonferencjaMOSZNA5
KonferencjaMOSZNA7 KonferencjaMOSZNA9 KonferencjaMOSZNA11
KonferencjaMOSZNA15 KonferencjaMOSZNA16 KonferencjaMOSZNA20
KonferencjaMOSZNA21    

Łambinowickie Spotkanie Muzealne pt. „Poszukiwanie, odkrywanie, zabezpieczanie – archeologia współczesności i jej wyzwania”

Dnia 6 listopada 2019 r. odbyło się Łambinowickie Spotkanie Muzealne pt. „Poszukiwanie, odkrywanie, zabezpieczanie – archeologia współczesności i jej wyzwania”. Prelegentami byli Grzegorz Molenda – kierownik Wydziału Zabytków Archeologicznych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu, Mirosław Leśniewski – specjalista ds. Upamiętniania Walk i Męczeństwa w Delegaturze Instytutu Pamięci Narodowej w Opolu oraz archeolodzy z Muzeum Powiatowego w Nysie: Krzysztof Dobrzański i Mariusz Krawczyk. Przedstawiciel Opolskiego konserwatora Zabytków poinformował uczestników spotkania o obowiązujących przepisach prawnych dotyczących ochrony zabytków. Przypomniał, że osoby, które posługują się wykrywaczami metali w trakcie poszukiwań, muszą uzyskać pozwolenie konserwatora zabytków. Dodatkowo G. Molenda podkreślił, że nadrzędnym celem wszelkich działań poszukiwawczych powinna być ochrona wspólnego dziedzictwa kulturowego. Na ten temat dyskusję kontynuował Mirosław Leśniewski przy okazji prezentacji swoich wyników poszukiwań: niemieckiego hełmu, fragmentu granatu, łuski po pocisku i klamry wojskowego pasa. Archeolog Mariusz Krawczyk zrelacjonował przebieg prac eksploracyjnych przeprowadzonych na terenie Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach. Szczególną uwagę zwrócił na metodykę działań. Krzysztof Dobrzański opisał odkryciach, jakich był świadkiem podczas archeologicznych prac wyprzedzających budowę parkingu podziemnego w Nysie. Obaj prelegenci wyrazili swoje uznanie dla zaangażowania grupy poszukiwaczy ze Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Triskelion i Stowarzyszenia Historycznego Piast, która brała udział w pracach na terenie Miejsca Pamięci Narodowej w Łambinowicach.

Zamek w Dąbrowie Niemodlińskiej i I Dąbrowskie Spotkanie Klasyków

Dnia 9 czerwca 2019 r. odbyło się I Dąbrowskie Spotkanie Klasyków, zorganizowane przez Opolski Ruch Pojazdów Zabytkowych pod patronatem Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Zjazd odbył się na terenie wokół XVII-wiecznego zamku w Dąbrowie Niemodlińskiej. Kolekcjonerzy i miłośnicy zabytków techniki mieli okazję zwiedzić zamek, wybudowany w latach 1615-17 przez Joachima von Tschetschau-Mettich i przebudowany w latach 1894-97 w stylu neorenesansowym.

Fotografie z archiwum WUOZ-u w Opolu

ZamekDbrowaIV Zamek DbrowaII Zamek DbrowaI
ZlotDbrowa2 ZlotDbrowa3 ZlotDbrowa4
ZlotDbrowa5 ZlotDbrowa6 ZlotDbrowa7
ZlotDbrowa8 Zlot Dbrowa10 Zlot Dbrowa11
Zlot Dbrowa12    

Wyniki konkursu fotograficznego "Na tropie zabytków"

Ogłoszony w 2018 r. konkurs fotograficzny "Na tropie zabytków" został rozstrzygnięty. Poniżej zamieszczone zostały wyniki konkursu oraz wyróżnione fotografie.

Ogłoszenie wyników konkursu fotograficznego "Na tropie zabytków".

 Fotografie: I miejsce - Kalwaria na Górze św. Anny, II miejsce - Kościół ewangelicki w Lewinie Brzeskim, II miejsce - Zamek w Jędrzejowie

I miejsce.Kalwaria na Grze witej Anny II miejsce.Kocil ewangelicki w Lewinie Brzeskim III miejsce. Zamek w Jdrzejowie

 

Fotografie wyróżnione: 1. Kapliczka, 2. Pałac w Szczytach, 3. Ruiny w parku w Pokoju, 4. Dworzec Główny Opole, 5. Most Morów, 6. Kopice nocą, 7. Rzygacz w pałacu w Kopicach, 8. Zamek w Dąbrowie.

Wyrnienie 1.Kapliczka Wyrnienie 2.PaacSzczyty Wyrnienie 3. Ruiny w parku w Pokoju
Wyrnienie 4.Dworzec Gwny Opole Wyrnienie 5.Most w Morowie Wyrnienie 6. Kopice noc
Wyrnienie 7.Rzygacz na paacu w Kopicach Wyrnienie 8.Zamek w Dbrowie  

Otoczenie kościoła pątniczego św. Anny w Oleśnie wpisane do rejestru zabytków

W dniu 27 czerwca 2018 r. Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków otoczenia drewnianego kościoła pątniczego pw. św. Anny w Olesnie, gm. Olesno, pow. oleski. Otoczenie kościoła, będące w granicach historycznego cmentarza obejmuje XIX-wieczne ceglane słupy dawnego ogrodzenia cmentarnego, kaplicę wotywną barona von Reiswitz, kaplicę cmentarną, historyczne nagrobki oraz aleje.

Decyzja o wpisie do rejestru zabytków otoczenia kościoła pw. św. Anny

Fotografie z archiwym WUOZ-u w Opolu

Olesno koci w. Anny 6ten2 Olesno koci w. Anny 2ten Olesno koci w. Anny 5.ten
Olesno koci w. Anny 3ten Olesno koci w. Anny 9.ten Olesno koci w. Anny 10.ten
Olesno koci w. Anny 4.ten Olesno koci w. Anny.ten Olesno koci w. Anny 7.ten

 

 

Kolejowa wieża wodna w Otmuchowie została wpisana do rejestru zabytków

W dniu 25 kwietnia 2018 r. Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków kolejowej wieży wodnej, wchodzącej w skład zespołu dworaca w Otmuchowie, gm. Otmuchów, pow. nyski.

Decyzja o wpisie kolejowej wieży wodnej do rejestru zabytków

Fotografie z archiwum WUOZ-u w Opolu i ze strony www.wieze.geotor.pl (fot. Bluefish)

Otmuchw wiea cinie 2ten Otmuchw kolejowa wiea cinie 

Otoczenie kościoła pątniczego pw. Nawiedzenia NMP w Ujeździe zostało wpisane do rejestru zabytków

W dniu 25 kwietnia 2018 r. Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków otoczenia kościoła pątniczego pw. Nawiedzenia NMP w Ujeździe, gm. Ujazd, pow. strzelecki.

Decyzja o wpisie otoczenia ww. kościoła do rejestru zabytków nieruchomych województwa opolskiego

Zdjęcia otoczenia kościoła (z archiwum WUOZ-u)

Szydowice otoczenie2 Szydowice otoczenie3 Ujazd otoczenie

Kościół parafialny w Szydłowicach został wpisany do rejestru zabytków

W dniu 27 marca 2018 r. Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków podpisał decyzję o wpisie do rejestru zabytków kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja Apostoła w Szydłowicach, gm. Lubsza, pow. brzeski.

Decyzja o wpisie ww. kościoła do rejestru zabytków nieruchomych województwa opolskiego

Zdjęcia kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja Apostoła (fot. ze strony głównej pochodzi z archiwum parafii, pozostałe fotografie z archiwum WUOZ-u):

Szydowice koci7 Szydowice koci8 Szydowice koci3 Szydowice koci4
Szydowice koci6 Szydowice koci2    

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania ws. wpisania do rejestru zabytków

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa opolskiego budynku przy ul. Żeglarskiej 11 w Kędzierzynie-Koźlu, usytuowanego na działce nr 2683/9, gm. Kędzierzyn-Koźle, pow. kędzierzyńsko-kozielski.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane dn. 27.02.2019 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wpisania zabytku do rejestru zabytków

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa opolskiego pałacu w Grudyni Małej, usytuowanego na działce nr 19 k.m.4, gm. Pawłowiczki, pow. kędzierzyńsko-kozielski.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania zostało opublikowane dn. 27.02.2019 r.

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM