Zaproszenie na obchody 100.rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej

Wojewoda Opolski Adrian Czubak zaprasza na obchody 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

W dniu 10 listopada w godzinach od 13:00 do 18:00 w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu odbędzie się Piknik Wojskowy „Służymy Niepodległej”, w trakcie którego będzie m.in. pokaz sprzętu wojskowego, poczęstunek grochówką oraz wspólne śpiewanie pieśni reprezentacyjnych wojska polskiego.

 

sluzymy niepodleglej. plakat

 

W Opolu w dniu 11 listopada 2018 r. uroczystości upamiętniające 100. rocznicę Odzyskania przez Polskę niepodległości zostaną zainaugurowane o godz. 11:00 odsłonięciem tablicy pamiątkowej pod Opolskim Urzędem Wojewódzkim. Poszczególne etapy obchodów zostały wymienione w niżej załączonym programie i na plakacie.

Godzina 11.40 - Uroczysty przemarsz do Opolskiej Katedry;

Godzina 12.00 - Msza Święta w Opolskiej Katedrze;

Godzina 13.15 - Uroczystości na placu Wolności w Opolu;

Godzina 15.00 - Wystawa w Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych;

Godzina 15.00 - Uroczysta Sesja Rady Miasta Opola w Ratuszu;

Godzina 18.00 – „Powidoki Niepodległości” – spektakl w Teatrze Ekostudio;

Godzina 18.00 - Uroczysty koncert pieśni patriotycznych w Filharmonii Opolskiej;

Godzina 18.00 – „Powróćmy jak za dawnych lat” koncert w NCPP w Opolu 

 

na 11 listopada.plakat

Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego „Mój ulubiony zabytek”

Komisja Konkursowa powołana przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Elżbietę Molak wyłoniła laureatów Konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Mój ulubiony zabytek”. Spośród 490 prac wykonanych w różnych technikach nagrodzono uczestników konkursu, należących do trzech grup wiekowych. Wyniki zostały przedstawione w protokole z posiedzenia komisji konkursowej.

Na stronie głównej I nagroda z III grupy wiekowej: 15-18 lat - Fontanna Opolska Ceres.

Poniżej prace z I grupy wiekowej (6-9 Lat), które zajęły następujące miejsca: I - Kościół pw. św. Antoniego w Sowczycach, II - Kluczborski Rynek, II - Amfiteatr na Górze św. Anny, III - Kościół pw. św. Marcina w Tarnowie Opolskim, III - Pałac w Kopicach.

I miejsce 6 9 lat strona2 II miejsce 6 9 lat strona2 II miejsce 6 9 lat 2 strona2
III miejsce 6 9 lat strona2 III miejsce 6 9 lat 2 strona2  

 

Prace z II grupy wiekowej (10-14 lat), które zajęły miejsce: I - Belweder Sławice, II - Pomnik Czynu Powstańczego na Górze św. Anny, III - Pomnik Obrońców Śląska.

I miejsce 10 14 lat strona2 II miejsce 10 14 lat strona2 III miejsce 10 14 lat strona2

 

Prace z III grupy wiekowej (15-18 lat), które zajęły miejsce: I - Nyska poczta, II - Bazylika pw. św. Jakuba i św. Agnieszki wraz z dzwonnicą w Nysie, II - Kościół na cmentarzu w Leśnicy, III - Wieża Piastowska, III - Pomnik Józefa Elsnera z Grodkowa.

I miejsce 15 18 lat 2strona II miejsce 15 18 lat strona2 II miejsce 15 18 lat 2 strona
III miejsce 15 18 lat strona kor III miejsce 15 18 lat strona  

 

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego ws. wpisania zabytku do rejestru zabytków

Zawiadomienie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sprawie wpisania do rejestru zabytków zespołu zabudowań dawnej fabryki papieru i celulozy, późniejszej Kozielskiej Fabryki Maszyn KOFAMA w Kędzierzynie-Koźlu, przy ul. Portowej, na działkach nr 2645/9, 2645/12, 2645/14, 2645/16, 2645/17, 2645/19, 2645/23, 2645/25, 2645/27, 2645/29, 2645/30, 2645/31, 2645/32, gm. Kędzierzyn-Koźle, pow. kozielski.

Zawiadomienie zostało opublikowane dn.27.04.2018 r.

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków na Opolszczyźnie

Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków Elżbieta Molak i Dyrektor Muzeum Piastów Śląskich Dariusz Byczkowski mają zaszczyt zaprosić

na regionalne obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, które odbędą się w dniu 26 kwietnia 2018 r. (czwartek) w Muzeum Piastów Śląskich w sali Pinottiego, przy Placu Zamkowym w Brzegu.

 

Program spotkania

10:00 Powitanie gości przez organizatorów spotkania Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Elżbietę Molak i Dyrektora Muzeum Piastów Śląskich Dariusza Byczkowskiego

10:20 Wykład dra Bartosza Kuświka "Zapomniane upamiętnienia". Problem upamiętniania ważnych wydarzeń historycznych w przestrzeni publicznej w XX i na początku XXI wieku.

10:50 Wykład dra Andrzeja Peszki „Zważaj na krok swój, gdy idziesz do domu Bożego”.Fara św. Mikołaja oraz dawny kościół pw. św. św. Piotra i Pawła w Brzegu. Dzieje i konserwacja.

11:30 Wręczenie odznak Za opiekę nad zabytkami

11:50 Wykład Jerzego Skarbka Gotycki Dom Miejski w Brzegu.

12:20 Poczęstunek i zwiedzanie Muzeum Piastów Śląskich

Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków

Zorganizowane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz Miasto Zamość obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków odbędą się w dniach 18-19 kwietnia 2018 r. w Zamościu. Patronat honorowy nad MDOZ objęli:
prof. Magdalena Gawin, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalny Konserwator Zabytków, prof. Przemysław Czarnek, Wojewoda Lubelski, oraz Sławomir Sosnowski, Marszałek Województwa Lubelskiego.

W ramach obchodów MDOZ przygotowano kilka wydarzeń poświęconych popularyzacji ochrony dziedzictwa kulturowego. 18 kwietnia 2018 br. zostanie zaprezentowana premiera filmu „Krajobraz mojego miasta”, który jest elementem kampanii społecznej. Jej celem jest zwrócenie uwagi na estetykę przestrzeni miejskiej oraz chaos reklamowy szpecący nasze najbliższe otoczenie. Film stanowi część kompleksowego projektu zachęcającego do zmian w krajobrazie polskich miast. Jego celem jest zwiększenie świadomości i poczucia odpowiedzialności władz samorządowych za ochronę dziedzictwa lokalnego. Przedstawia on zagadnienia związane z zarządzaniem przestrzenią publiczną: miejscami pamięci, zielenią, reklamami zewnętrznymi oraz szeroko pojętą ochroną miejsc zabytkowych.
Uroczysta Gala Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków, która rozpocznie się o godzinie 19.00, zostanie poprzedzona spotkaniem tematycznym, poświęconym obiektom nominowanym do nagrody w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków Zabytek Zadbany. Spotkanie z udziałem właścicieli nominowanych zabytków, przedstawicielami jury i służbami konserwatorskimi będzie okazją do dyskusji o warunkach i efektach prac konserwatorskich ocenianych w tegorocznej edycji konkursu.

              
Podczas gali nastąpi  rozstrzygnięcie 43. edycji konkursu Generalnego Konserwatora Zabytków na Zabytek Zadbany oraz wręczenie dyplomów i statuetek jego laureatom. Konkurs, adresowany do właścicieli, posiadaczy i zarządców zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, ma na celu szeroką promocję opieki nad dziedzictwem kulturowym i upowszechnianie najlepszych wzorów właściwego utrzymania i zagospodarowania obiektów zabytkowych.Zawiadomienie o wszęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków

Zawiadomienie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków kościoła parafialnego pw. św. Bartłomieja w Szydłowicach, gm. Lubsza, pow. brzeski.

Zawiadomienie zostało opublikowane dn. 23.02.2018 r.

Zawiadomienie o wszęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków

Zawiadomienie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków wywrotnic wagonowych nr 1 i 2 w zespole portu przeładunkowego Koźle w Kędzierzynie-Koźlu, gm. Kedzierzyn-Koźle, pow. kędzierzyńsko-kozielski (działka ewid. nr 1049/21).

Zawiadomienie zostało opublikowane dn.23.02.2018 r.

Zawiadomienie o wszęciu postępowania administracyjnego w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków

Zawiadomienie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Wierzbiu, gm. Łambinowice, pow. Nysa (działka ewid. nr 498, 499, 500).

Zawiadomienie zostało opublikowane dn.12.01.2018 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków

Zawiadomienie dotyczące postępowania administracyjnego w sprawie wpisania do rejestru zabytków budynku przy ul. Stanisława Staszica 11 w Paczkowie, gm. Paczków, pow. Nysa (działka ewid. nr 314/6 k.m.1).

Zawiadomienie zostało opublikowane dn.12.01.2018 r.

Jeszcze kilka informacji na temat projektu realizowanego przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa opolskiego na lata 2014-2020 projekt Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych w Pokoju i działania edukacyjno-informacyjne w województwie opolskim będzie realizowany do 30.06.2019 r. przy współudziale Gminy Pokój – lidera projektu oraz partnerów: Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju, Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Opolu, Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej (PWSZ) w Nysie
i Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

            Projekt ma charakter kompleksowy i zakłada:

- przeprowadzenie prac konserwatorskich, rekonstrukcyjnych oraz zabezpieczających przy 11 zabytkach ruchomych oraz założeniu ogrodowo-parkowym, łączącym w sobie ogród francuski, mały park angielski, park krajobrazowy z małą architekturą;

- zdobycie większych umiejętności i wiedzy przez studentów PWST dzięki prowadzonym pracom konserwatorskim przy zabytkach ruchomych, a także przeszkolenie 20 osób, w tym bezrobotnych;

- doposażenie pracowni konserwatorskiej PWSZ;

- zwielokrotnienie doświadczeń w pracy dydaktycznej;

- zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat wartości dziedzictwa kulturowego przez działania informacyjno-edukacyjne i wydanie poradnika dla instytucji kultury;

- wskazanie oddziaływania aktualnych trendów turystycznych, związanych z modą na zabytki, na rozwój społeczno-gospodarczy regionu.

Wymienione wyżej działania mają na celu rozwój społeczno-gospodarczy Opolszczyzny poprzez pobudzenie turystyki dziedzictwa, rewaloryzację zabytków, nowoczesną promocję, szkolenia i kampanie informacyjno-promocyjne. Główny cel zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

1.rozwój profesjonalnej kadry konserwatorów zabytków poprzez rewaloryzację założenia parkowego w Pokoju, położonego na obszarze Stobrawskiego Parku Krajobrazowego;

2.wzrost PKB Opolszczyzny dzięki rozwojowi turystyki dziedzictwa kultury regionalnej promowanej poprzez wykorzystanie nowoczesnych i profesjonalnych metod, m.in. gier multimedialnych i przygotowanie własnoręcznie pamiątek;

3.poprzez kampanię informacyjno-promocyjną uzyskanie wzrostu świadomości społeczeństwa na temat wpływu dziedzictwa kulturowego na rozwój społeczno-gospodarczy regionu oraz jednostki.

Głównym celem wydarzeń promocyjnych będzie upowszechnienie dziedziny ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego wśród całego społeczeństwa, a szczególnie w środowisku szkolnym i samorządowym. Zadanie będzie to w większości realizowane przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Opolu. Realizacja przedsięwzięcia mającego na celu popularyzację wiedzy o zabytkach oraz idei ich ochrony będzie się odbywać w formie wydarzeń promocyjnych, takich jak:

- opracowanie i stworzenie na urzadzenie mobilne aplikacji: Zabierz rodziców na poszukiwanie skarbów, będącej grą miejską , ktora bedzie miała formę multimedialnego przewodnika po Opolu;

      - zorganizowanie warsztatów dla dzieci i młodzieży szkolne Dlaczego warto chronić zabytki?

       - konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży Mój ulubiony zabytek;opracowanie i wykonanie multimedialnego atlasu - przewodnika prezentującego region oraz dziedzictwo kulturowe Opola;

       - zorganizowanie 4 konferencji dla różnych grup odbiorców:

                                        1.konferencja Turystyka dziedzictwa kulturowego dla branży turystycznej;

                                       2.konferencja Jak dbać o zabytki? dla właścicieli obiektów zabytkowych;

                                       3.konferencja Jak chronić zabytki dziedzictwa kultury dla wójtów, burmistrzów miast i gmin Opolszczyzny;

                                       4.ogólnopolska konferencja popularnonaukowa poświęcona działaniom na rzecz zachowania krajobrazu kulturowego.

oprac. Katarzyna Długosz-Niedbalec

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

oik2012okladka

W Opolskim Informatorze Konserwatorskim z 2012 r. można Więcej >>

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM