Konkurs Zabytek Zadbany 2015 - wyróżnione obiekty

KONKURS „ZABYTEK ZADBANY”  EDYCJA 2015 

Miło nam poinformować, że w konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „ZABYTEK ZADBANY” wyróżnione zostały dwa obiekty zlokalizowane na terenie województwa opolskiego.

 

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród w konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek Zadbany 2015” - 21 kwietnia br. podczas uroczystej gali obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków w Białymstoku.

W kategorii A – UTRWALENIE WARTOŚCI ZABYTKOWEJ POJEDYNCZEGO OBIEKTU wyróżniono
 
Zespół pałacowy w Większycach, woj. opolskie (Roman Biernacki)

Pałac w Większycach k. Kędzierzyna-Koźla wybudował w latach 70 wieku XIX Max Heimann, doktor filozofii. Realizacja należy do nurtu historyzującego, opartego o malowniczą wizję sztuki średniowiecznej. W pobliżu pałacu zachowana jest oficyna; wokół założono park krajobrazowy i sad.
 
 
 
W kategori specjalnej D – ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJE DREWNIANE  wyróżniono
 
Kościół cmentarny Świętego Krzyża w Głogówku, woj. opolskie (Parafia Rzymskokatolicka Świętego Bartłomieja Apostoła w Głogówku)

Kościół cmentarny w Głogówku o konstrukcji szkieletowej zbudowany został w 1705 roku z fundacji wdowy Anny Pietruszki z Oraczy. W latach 30 XX wieku została dobudowana zakrystia oraz zewnętrzne soboty. Położony jest na szczycie wzgórza, na którym znajduje się, funkcjonujący od XVI wieku, głogówecki cmentarz parafialny.
 
 
źródło: http://www.nid.pl

Zabytek Zadbany

Zabytek zadbanySzanowni Państwo

Rozpoczełą się kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu Ministra  Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. 

Konkurs Zabytek Zadbany adresowany jest do właścicieli, posiadaczy i zarządców obiektów  wpisanych do rejestru zabytków.   

Więcej informacji można uzyskac pod adresem

http://www.nid.pl/pl/Dla_wlascicieli_i_zarzadcow/Aktualnosci/news.php?ID=2740

"Gdzie chcemy żyć – Krajobraz Polski"

W dniu 21 października 2014r. w Warszawie, w Pałacu Prezydenckim odbyła się konferencja pt. „Gdzie chcemy żyć – Krajobraz Polski” w ramach Forum Debaty Publicznej „Samorząd Terytorialny dla Polski”. W spotkaniu tym uczestniczyła Opolska Wojewódzka Konserwator Zabytków Iwona Solisz.

Podczas konferencji m.in. zaprezentowany został Raport „Przestrzeń życia Polaków” poświęcony rozwojowi przestrzennemu kraju, w którym jeden z rozdziałów dotyczący przestrzeni wiejskiej został opracowany przez Wojewodę Opolskiego Ryszarda Wilczyńskiego przy współudziale Ireny Niedźwieckiej – Filipiak, Marka Wilanda i Iwony Solisz. Raport ten zawiera nie tylko diagnozę obecnego stanu przestrzeni, ale także rekomendacje legislacyjne czy zalecenia mogące służyć za podstawę programów rozwojowych w skali krajowej, regionalnej i lokalnej.

Relacja z panelu oraz tekst raportu dostępne są na stronie:
http://www.prezydent.pl/dialog/fdp/samorzad-terytorialny-dla-polski/aktualnosci/art,46,licze-ze-parlament-przyjmie-prezydencka-ustawe-krajobrazowa.html

OPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW PRZEKAZAŁ ODZYSKANE RUCHOME ZABYTKI ARCHEOLOGICZNE DO MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO W OPOLU

W dniu 15 października 2014r. na podstawie art.35 ust.3, art.4, art.6 ust.1 pkt 3 lit.d, art.89 pkt 2 i art.91 ust.4 pkt 4 ustawy z dnia 23.lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r. Nr 162, poz.1568 z późn. zm.) Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków przekazał w depozyt Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu zespół ruchomych zabytków archeologicznych (17 sztuk): przedmioty metaloplastyki ozdobnej wykonane z brązu, w postaci figurek ptaków, zająca, konia, elementów pasa, bransoleta oraz 3 monet wykonanych ze złota, srebra i brązu.

Pod koniec 2010 roku Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami złożył zawiadomienie do Komendy Powiatowej Policji w Głubczycach o popełnieniu przestępstwa opisanego w art. 109 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r ( Dz. U. Nr 162, poz. 1568 ) i polegającego na wywiezieniu zabytku za granicę bez pozwolenia oraz zawiadamia o popełnieniu wykroczenia opisanego w art. 111 w/w ustawy i polegającego na poszukiwaniu bez pozwolenia ukrytych zabytków przy użyciu urządzeń elektronicznych, a także wykroczenia opisanego w art. 116 w/w ustawy i polegającego na nie powiadomieniu wojewódzkiego konserwatora zabytków lub wójta o przypadkowym odkryciu przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, że jest on zabytkiem archeologicznym.

Więcej

EUROPEJSKIE DNI DZIEDZICTWA 2014

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z relacjami z obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa, które odbyły się na terenie woj. opolskiego  więcej

Regionalne obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków

W dniu 28 kwietnia 2014r. odbyły się obchody regionalne Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków. Uroczysta gala została zorganizowana przez Opolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w sali kameralnej Narodowego Centrum Polskiej Piosenki w Opolu.

W uroczystościach uczestniczył Ryszard Wilczyński, wojewoda opolski, parlamentarzyści, przedstawiciele władz samorządowych, pracownicy urzędu ochrony zabytków oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Oddziału Terenowego w Opolu oraz szerokie grono osób związanych zawodowo i społecznie z zabytkami i kulturą.

Wygłoszono dwie niezwykle interesujące prelekcje:  „Prace badawcze i konserwatorskie gotyckich polichromii ściennych w kościele parafialnym pw. Św. Jakuba Apostoła w Małujowicach”, oraz „Wyniki badań archeologiczno- architektonicznych na terenie zamku piastowskiego na Ostrówku w Opolu w sezonach 2011-2012”. 

Następnie odbyło się wręczenie odznak „Za opiekę nad zabytkami”, jedną z nich za aktywne działania na rzecz zachowania i konserwacji zabytków na terenie Prudnika otrzymał burmistrz Prudnika Franciszek Fejdych. Podczas obchodów zaprezentowano Opolski Informator Konserwatorski, Opole 2013 - przedstawiający wiele ciekawych artykułów opisujących przebieg najważniejszych prac konserwatorskich, badań i odkryć dokonanych w ubiegłym roku.

Zwieńczeniem obchodów było zwiedzanie laureatki konkursu Zabytek Zadbany – Wieży Piastowskiej wraz z jej multimedialnymi instalacjami edukacyjnymi.

regionalne MDOZ_1

regionalne MDOZ_2

 

Wieża Piastowska - "Zabytek Zadbany"

Podczas ogólnopolskich obchodów Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków 2014 roku, które odbyły się w Żyrardowie - województwo opolskie zostało wyróżnione zdobyciem tytułu laureata w konkursie Zabytek Zadbany przez Wieżę Piastowską w Opolu. Zwyciężyła ona w kategorii C – adaptacja obiektów zabytkowych, zajmując pierwsze miejsce wśród 23 zabytków zgłoszonych w tej kategorii.

Prace konserwatorskie, jak również adaptacyjne, mające na celu pełniejsze udostępnienie zabytku dla zwiedzających zostały poprzedzone kompleksowymi badaniami specjalistycznymi. W roku 2011 przeprowadzono wyprzedzające archeologiczne badania inwentaryzacyjne obszaru wokół wieży i południowego skrzydła gmachu Urzędu Wojewódzkiego. W tym samym roku przeprowadzono też kompleksowe badania architektoniczne, wyłaniające 10 faz budowlanych zabytku. Zabytkowa substancja murów zachowała się bardzo dobrze, samo zaś zwieńczenie i hełm ulegały licznym przebudowom.

Wręczeniu nagród w konkursie Zabytek Zadbany towarzyszyła wystawa, przedstawiająca i przybliżająca zwycięskie zabytki.zyrardow

Ogólnopolski konkurs „"Zabytek Zadbany"

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza ogólnopolski konkurs "Zabytek Zadbany" którego celem jest promocja opieki nad zabytkami i upowszechnianie najlepszych wzorów ich właściwego utrzymania i zagospodarowania - edycja 2014.

"Zabytek Zadbany"” to doroczny, ogólnopolski konkurs Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Generalnego Konserwatora Zabytków. Sekretariat konkursu prowadzi Narodowy Instytut Dziedzictwa więcej

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOTACJE

Uprzejmie informujemy, że w Programach MKiDN na 2014 r. będą funkcjonowały następujące terminy naboru wniosków:
Program „Dziedzictwo kulturowe”, priorytet „Ochrona zabytków”,

  • I nabór wniosków będzie trwał do dnia 31 października 2013 r.
  • II nabór - do dnia 31 marca 2014 r. więcej

 

REGIONALNE OBCHODY MIĘDZYNARODOWEGO DNIA OCHRONY ZABYTKÓW

Dnia 22 kwietnia 2013 roku w miejscowości Zagwiździe (gm. Murów), odbyły się doroczne, regionalne obchody Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków (MDOZ). Tym razem Opolski Wojewódzki Konserwator Zabytków - p. Iwona Solisz wespół z wójtem Gminy Murów - p. Andrzejem Puławskim, zdecydowali się na zorganizowanie tegorocznych uroczystości w miejscowości o szczególnej historii oraz XVIII-wiecznej, kuźniczej tradycji fryderycjańskiej. Zagwiździe jako śródleśna wieś, obfitująca w obiekty zabytkowe: kościół parafialny, zespół dawnej młotowni, regionalna sala muzealna, przyparafialny ogród botaniczny itp., stanowiła wyśmienite tło dla programu uroczystości.

Więcej

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM