Polichromie
 więcej

Budownictwo drewnianewięcej

Dziedzictwo wsiwięcej

Zabytki technikiwięcej

Inne
 więcej
 

ZABYTKI TECHNIKI NA OPOLSZCZYŹNIE

Krajobraz kulturowy województwa opolskiego wyróżniają liczne zabytki techniki i przemysłu reprezentujące dziedziny gospodarczej działalności człowieka związane zarówno z tradycyjną gospodarką rolną jak i będące następstwem przemian zapoczątkowanych angielską rewolucją przemysłową.

Więcej

PRZEMYSŁ ROLNO-SPOŻYWCZY

Młynarstwo to przerób ziarna zbóż na mąkę, kaszę i inne produkty spożywcze. Znane było już w epoce neolitu w formie prostego rozcierania ziaren na płaskich, łupanych kamieniach. Rozwinęło się i rozpowszechniło poprzez zastosowanie żaren, dalszym rozwojem było zastosowanie siły wody i wiatru do poruszania kamieni młyńskich. Jeszcze pod koniec XIX w. młyny wodne i wiatraki były powszechnymi elementami krajobrazu wiejskiego, obecnie to zanikające perły architektury przemysłowej. Obiekty te są też znaczącymi zabytkami techniki, obrazującymi nam, współczesnym, rozwój techniki młynarskiej, jak też samej umiejętności wykorzystania sił natury przez człowieka.

Więcej

PRZEMYSŁ CERAMICZNY

Gałęziami przemysłu ceramicznego są m.in. przemysł wapienniczy, cementowy i ceramiki budowlanej (cegielnie).

Wapienniki: Przemysł wapienniczy rozwinął się między Opolem, Krapkowicami i Strzelcami Opolskimi na bogatych złożach wapieni. Jego najstarszymi pozostałościami są szybowe piece do wypału wapna w kształcie cylindrycznym lub ściętych ostrosłupów, zbudowane z ciosów kamienia wapiennego, zwane „białymi piramidami” Opolszczyzny. Dokumentują one historyczną technologię wypalania wapna i są interesującym elementem krajobrazu.

Więcej

PRZEMYSŁ PAPIERNICZY

Rodzaj stosowanych materiałów pisarskich i technologia ich wytwarzania wyznaczają etapy postępu cywilizacyjnego. Historia wytwarzania papieru sięga 105 r. n.e. i czasów chińskiej Dynastii Han. Najstarsze europejskie dokumenty na papierze pochodzą dopiero z XI w. W Polsce pierwsza papiernia powstała w 1491 r. w Prądniku Czerwonym pod Krakowem, na Śląsku pierwsze papiernie istniały m.in. we Wrocławiu, Świdnicy, Nysie, Raciborzu. Początkowo produkowano papier ze szmat, od 1880 r. zaczęto wykorzystywać celulozę. W kolejnych latach udoskonalono proces technologiczny. Na początku XIX w., dzięki pełnemu zmechanizowaniu procesu wytwarzania ruszyły pierwsze produkcyjne zakłady papiernicze, które budowano przy naturalnych zbiornikach wodnych z uwagi na konieczność korzystania w procesie produkcji z dużych ilości wody.

Więcej

PRZEMYSŁ HUTNICZY

Hutnictwo żelaza, czyliotrzymywanie metali z rud, znane jest od stuleci. Na przestrzeni czasu metody i techniki wytapiania metali ulegały zmianom. Na naszym terenie hutnictwo rozwijało się głównie nad prawobrzeżnymi dopływami Odry (Małą Panwią, Kłodnicą, Budkowiczanką) w oparciu o miejscowe surowce: rudę darniową, drewno i energię wodną. Już w XIV i XV w. powstawały tu prymitywne huty żelaza w postaci kuźnic. Wytapiano w nich żelazo w piecach łupkowych, czyli dołach zasypanych rudą darniową i węglem drzewnym. Dla osiągnięcia wysokiej temperatury, potrzebnej do wytopu, dmuchano powietrze miechami do pieca napełnionego węglem drzewnym i rudą. Miechy pędzono siłą wody. Z początkiem XVIII w. wskutek wzmożonego zapotrzebowania na żelazo, zaczęły powstawać "wysokie" piece, w których osiągano wyższą temperaturę i wydajność. W masywie leśnym nad Małą Panwią i Kłodnicą przed powstaniem Huty "Małapanew" istniało 12 wysokich pieców z 28 piecami do fryszowania (dawny sposób świeżenia surówki żelaza w piecach fryszerkach).

Więcej

TRANSPORT

Kolejowy. Zdecydowany przewrót w sposobach transportu zapoczątkowała budowa kolei żelaznej na Śląsku. W maju 1842 r. uruchomiono pierwszy odcinek Wrocław-Oława, przedłużany następnie do Brzegu i Opola oraz dalej poprzez Koźle na Górny Śląsk.

Dworzec kolejowy w Głubczycach: budynek dworca w Głubczycach będący elementem otwartej w 1855 r. linii kolejowej Głubczyce-Racibórz został zbudowany w 2 poł. XIX w. Nadano mu interesującą formę lokomotywy parowej gdzie wieża przypomina komin a łuki wejściowe koła lokomotywy.

Więcej

WODOCIĄGI I KANALIZACJA

Kanalizacja służy do odprowadzania ścieków sanitarnych i deszczowych, natomiast instalacja wodociągowa zaopatruje budynki w wodę.

Wodociągowe wieże ciśnień

Wodociągowe wieże ciśnień to charakterystyczne budowle w pejzażu śląskich miast. Występują w niemal każdej większej miejscowości i stanowią ważne akcenty krajobrazowe. Dokumentują historyczny etap rozwoju systemu wodociągowego

Więcej

 Layer 0

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

Poradnik strona tytuowa

Zachęcamy do przeczytania poradnika  Więcej >>

 

link

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM