Polichromie
 więcej

Budownictwo drewnianewięcej

Dziedzictwo wsiwięcej

Zabytki technikiwięcej

Inne
 więcej
 

Gałęziami przemysłu ceramicznego są m.in. przemysł wapienniczy, cementowy i ceramiki budowlanej (cegielnie).

Wapienniki: Przemysł wapienniczy rozwinął się między Opolem, Krapkowicami i Strzelcami Opolskimi na bogatych złożach wapieni. Jego najstarszymi pozostałościami są szybowe piece do wypału wapna w kształcie cylindrycznym lub ściętych ostrosłupów, zbudowane z ciosów kamienia wapiennego, zwane „białymi piramidami” Opolszczyzny. Dokumentują one historyczną technologię wypalania wapna i są interesującym elementem krajobrazu.

image003Krapkowice – Zespół trzech pieców wapienniczych przy ul. Opolskiej.

W zachodniej części miasta usytuowany jest unikalny zespół trzech szybowych pieców wapienniczych. Najstarszy zbudowany około 1880 r. na planie prostokąta, z około 1900 r. na planie sześciokąta i nieco młodszy z 1907 r. założony na planie koła. Piece posiadają zewnętrzne płaszcze z ciosów kamienia wapiennego i wewnętrzne czopuchy z cegły. Różnią się rozwiązaniem kominów: najstarszy piec posiada komin stalowy, późniejsze kominy ceglane, ponadto najstarszy piec posiada wewnętrzny korytarz obsługowy co jest rozwiązaniem unikalnym. Piec na planie prostokąta Zespół ten posiada szczególne wartości krajobrazowe stanowiąc istotny element przestrzeni miejskiej oraz historyczno-techniczne dokumentując ważny etap rozwoju techniki wapienniczej.

 

bip

 

PUBLIKACJE
O ZABYTKACH OPOLSZCZYZNY

oik2012okladka

W Opolskim Informatorze Konserwatorskim z 2012 r. można Więcej >>

 

ZABYTEK CHRONIONY
PRAWEM