Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rozpoczęcie prac konserwatorskich przy hełmie wieży kościoła parafialnego w Sidzinie

Rozpoczęto proces remontu wieży kościoła parafialnego w Sidzinie polegający na wzmocnieniu i zabezpieczeniu drewnianej konstrukcji hełmu. Zostało zdemontowane zwieńczenie w postaci kuli i krzyża i poddane pracom konserwatorskim. Kolejny planowany etap prac to wymiana pokrycia hełmu wieży i montaż zwieńczenia.