Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zakończono konserwację pieca krematoryjnego w dawnym KL Auschwitz III-Blechhammer

Znajdujący się obok fabryki paliw syntetycznych koncernu Oberschlesische Hydrierwerke A.G. (obecnie Petrochemia-Blachownia S.A.) obóz KL Auschwitz III Blechhammer powstał w 1 kwietnia 1944 r. poprzez przejęcie przez komendanturę Auschwitz obozu pracy przymusowej dla Żydów Organizacji Schmelt. Obóz obejmował 25 baraków drewnianych: mieszkalnych, magazynów, kuchni, umywalni, itp., otoczonych murem z płyt betonowych zwieńczonym drutem kolczastym pod napięciem. Więźniowie pracowali przy rozbudowie zakładu: kopaniu fundamentów, budowie dróg i schronów przeciwlotniczych. Po amerykańskich bombardowaniach Blachowni od czerwca 1944 r. wysyłano też doraźnie komanda więźniów do odszukiwania i unieszkodliwiania niewybuchów. Ogółem w obozie zginęło prawie 200 więźniów. Zachowane do czasów obecnych małe krematorium służyło
do spopielania ciał zmarłych więźniów zarówno tego obozu, jak i znajdujących się w sąsiedztwie obozów jenieckich. W 2021 r. zakończono remont budynku krematorium, natomiast w grudniu 2022 r. zakończyły się prace konserwatorskie pieca krematoryjnego, mające charakter konserwacji zachowawczej. Miała ona na celu zahamowanie procesu korozji oraz trwałe zabezpieczenie części metalowych pieca bez wymiany i uzupełniania skorodowanych elementów. Przywrócono także pierwotną kolorystykę pieca na podstawie przeprowadzonych badań stratygraficznych.