Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Kolejny etap prac konserwatorskich elewacji kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Kopicach

W ramach kolejnego etapu prac konserwatorskich w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kopicach przeprowadzono renowację północno-zachodniego fragmentu fasady wraz z wieżą. Zadanie realizowane było przy wsparciu finansowym Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W trakcie prac wykonano uzupełnienie i wzmocnienie tynków, odtworzenie brakujących fragmentów detalu architektonicznego oraz hydrofobizację powierzchni szczególnie narażonych na niekorzystne oddziaływanie warunków atmosferycznych. W otworach okiennych wieży uzupełniono i poddano pracom konserwatorskim drewniane żaluzje. Po przeprowadzeniu tych zabiegów elewacja została pomalowana laserunkowo, w historycznej kolorystyce ustalonej na podstawie badań konserwatorskich.

Odnawiana świątynia w ubiegłym roku obchodziła jubileusz 200-lecia istnienia. Kościół wzniesiony został w latach 1801-1822 w stylu klasycystycznym, w 4 ćw. XIX w. przekształcony w formach neorenesansowych, wówczas szczyt zachodni otrzymał spływy ze sterczynami. Świątynia ma formę zbliżoną do krzyża, z jednoprzestrzennym wnętrzem o owalnie zamkniętym prezbiterium. Zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budowli ściany rozczłonkowane są parzystymi lub pojedynczymi kolumnami toskańskimi oraz parami kanelowanych pilastrów. Na zewnątrz kilkakrotnie powtarza się motyw trójkątnego naczółka. W marcu 1945 roku w trakcie działań wojennych uszkodzona została północna połać dachu oraz wieża. W wyniku powojennej odbudowy zwieńczeniu wieży nadano nową, uproszczoną formę, a wielokrotne przemalowania elewacji doprowadziły do zatarcia pierwotnych cech wystroju zabytku. Nieszczelny dach był przyczyną zawilgocenia wnętrza. Zaniedbana świątynia wymagała kompleksowych działań rewaloryzacyjnych. Dzięki wsparciu finansowemu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego od kilku lat prowadzone są sukcesywne prace remontowe. W pierwszych etapach prac kościół otrzymał nowe, szczelne pokrycie dachu z dachówki ceramicznej. W 2021 roku rozpoczęto prace konserwatorskie i restauratorskie fragmentu zachodniego elewacji, podczas którego przywrócono elewacji pierwotną kolorystykę, ustaloną na podstawie badań warstw malarskich. W dalszych działaniach remontem konserwatorskim objęte zostaną pozostałe fragmenty elewacji.