Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarząd Województwa Opolskiego ogłosił nabór wniosków na dotacje renowacji zabytków

Od 1 marca 2021 r. do 31.03.2021 r. trwa nabór wniosków na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i roboty budowlane przy zabytkach. Wnioski mogą być składane przez właścicieli i zarządców (osoby fizyczne, parafie, wspólnoty mieszkaniowe, jednostki samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy) obiektów zabytkowych, znajdujących się na terenie województwa opolskiego i wpisanych do rejestru zabytków lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków. Planowany do przeprowadzenia zakres prac musi być zgodny z katalogiem prac wskazanych w art. 77 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (m.in. wymiana pokrycia dachowego, remont elewacji, wymiana stolarki okiennej, prace restauratorskie przy zabytkach ruchomych, przygotowanie dokumentacji). Wnioskodawca musi też wykazać wkład własny w wysokości min. 30% całości wartości zadania.