Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

WOJEWÓDZKA RADA OCHRONY ZABYTKÓW

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przy wojewódzkim konserwatorze zabytków działa Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków jako organ opiniodawczy w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.

SKŁAD WOJEWÓDZKIEJ RADY OCHRONY ZABYTKÓW W OPOLU

W dniu 24.04.2017 r. w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków w Opolu odbyło się posiedzenie inauguracyjne Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków. W skład Wojewódzkiej Rady Ochrony Zabytków weszli specjaliści:

• dr inż. arch. Monika Adamska

• dr Jarosław Adamowicz

• prof. dr hab. Dariusz Bajno

• dr inż. Przemysław Jakiel

• prof. dr hab. inż. Jan Kubik

• dr inż. arch. Andrzej Legendziewicz

• dr inż. arch. Maciej Małachowicz

• ks. prof. dr hab. Piotr Paweł Maniurka

• dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski, prof. PK w Krakowie

• prof. dr hab. Ireneusz Płuska