Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Schemat

SCHEMAT ORGANIZACYJNY WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU

OCHRONY ZABYTKÓW W OPOLU

 

OPOLSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

(OWKZ)

 

                                                                                                                                 

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(GK)

                                                                              

ZASTĘPCA OPOLSKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW

 

                                 

 

STANOWISKO PRACY DS. KADROWO-ORGANIZACYJNYCH

(KO)

WYDZIAŁ ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH

(ZA)

 

 

 

 

WYDZIAŁ ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH

(ZN)

 

STANOWISKO PRACY DS.OBSŁUGI PRAWNEJ

(OP)

 

 

 

 

STANOWISKO PRACY DS. OBSŁUGI INFORMATYCZNEJ

(OI)

 

 

 

WYDZIAŁ ZABYTKÓW RUCHOMYCH

(ZR)

 

PEŁNOMOCNIK DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNEJ

(PIN)

 

 

 

STANOWISKO PRACY DS. REJESTRU ZABYTKÓW I DOKUMENTACJI

(RZ)

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

(IOD)

 

 

 

 

STANOWISKO PRACY DS. OBSŁUGI SEKRETARIATU

(S)

 

 

 

 

STANOWISKO PRACY KIEROWCY

(K)