Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wzory dokumentów i opłaty skarbowe

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY

1. DOCOświadczenie o dysponowaniu wymaganymi zasobami kadrowymi i rzeczowym.doc (38,00KB)

2. DOCOświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do korzystania z zabytku.doc (39,00KB)

 

WNIOSEK O OBJĘCIE PATRONATU

3. DOCWniosek o objęcie patronatu honorowego.doc (46,50KB)

 

WNIOSEK OGÓLNY

4. DOCWniosek ogólny.doc (32,50KB)

 

WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI

5. DOCWniosek o udzielenie dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.doc (67,50KB)

 

WNIOSKI O WPISANIE OBIEKTU DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB WŁĄCZENIE DO WOJEWÓDZKIEJ EWIDENCJI

6. DOCWniosek o włączenie do wojewódzkiej ewidencji zabytków karty ewidencyjnej pojazdu.doc (41,50KB)

7. DOCWniosek o wpisanie obiektu do rejestru zabytków nieruchomych województwa opolskiego.doc (38,50KB)

8. DOCWniosek o wpisanie obiektu do rejestru zabytków ruchomych województwa opolskiego (43,00KB)

 

WNIOSKI O WYDANIE POZWOLENIA

9. DOCWniosek o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań przy zabytku (55,50KB)

10. DOCWniosek o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego albo zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku (59,50KB)
11. DOCWniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków (59,00KB)

12. DOCWniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych (65,50KB)

13. DOCWniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych (61,00KB)

14. DOCWniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych (60,00KB)

15. DOCWniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych w otoczeniu zabytku (57,50KB)

16. DOCWniosek o wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku nieruchomego (61,50KB)

17. DOCWniosek o wydanie pozwolenia na trwałe przeniesienie zabytku ruchomego (57,50KB)

18. DOCWniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku urzadzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych oraz napisów (62,50KB)

19. DOCWniosek o wydanie pozwolenia na wycinkę drzew/ krzewów (77,50KB)

 

WNIOSEK O WYDANIE ZALECEŃ

20. DOCWniosek o wydanie zaleceń (49,00KB)

 

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

21. DOCWniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego zabytkowe cechy pojazdu (44,50KB)

 

ZGŁOSZENIE

22. DOCZgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa (64,50KB)

Opłata za pozwolenia konserwatorskie i wpis do rejestru zabytków

Nr konta - 03116022020000000215153249 - Bank Milenium

Odbiorca - Urząd Miasta Opola

 

WNIOSKI O WYDANIE POZWOLEŃ NA WYWÓZ ZA GRANICE

DOCX23. wniosek o wydanie pozwolenia indywidualne na stały wywóz zabytku za granicę.docx (26,93KB)

DOCX24. wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia na czasowy wywóz zabytku za granicę.docx (26,95KB)

DOCX25. wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz zabytku za granicę.docx (26,83KB)

DOCX26. oświadczenie.docx (26,78KB)

 

UZUPEŁNIENIE BRAKÓW FORMALNYCH

DOCXuzupełnienie braków formalnych.docx (21,91KB)